słowa kluczowe: Praca.
Nauka2021.01.31 15:42 18:30

Czym jest praca człowieka?

 
 
Jest to nawiązanie do dyskusji przy temacie p. Andrzeja Madeja.
 

Teza:

Praca użyteczna człowieka jest podstawą każdego dobra. A ponieważ tak jest - praca jest najważniejszym kapitałem. 

Dowód.

Co to jest praca użyteczna? Jest to działanie, w wyniku której powstaje nowa wartość, aby to dowieść, wynik pracy powinien znaleźć nabywcę, tym samym musi być towarem, który ktoś kupi. Praca, która nie znajduje nabywcy, jest pracą bezużyteczną.

Potocznie uważa się, że kapitałem są pieniądze, maszyny, oraz inne dobra, które uczestniczą w produkcji. Owszem, to jest też kapitał, ale te dobra są wynikiem pracy ludziej.

Aby zbudować maszynę , trzeba zacząć od rudy żelaza, którą człowiek musi wydobyć z ziemi. Potem ją przetapia na stal, a stal jest obrabiana przez człowieka na części maszyn, które następnie człowiek składa budując maszynę. Maszyny nie wyłażą z ziemi, ani nie rosną na drzewach. Maszyny duże i małe, proste i skomplikowane, buduje człowiek.

Od samego początku tworzenia czegokolwiek jest praca ludzka, ludzki zamysł, wyobraźnia i wysiłek. Bez tego nie byłoby środków trwałych, ani dobr kultury.
A jeżeli tak jest, to praca człowieka jest początkiem wszystkiego. Jest kapitałem i najważniejszą wartością. CNU

 

246 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Czym jest praca człowieka?   
Andrzej.Madej, 2021.01.31 o 19:44
Tak jak to wyjaśniałem pod moim ostatnim tekstem, przedstawiona przez Panią definicja jest jedną z licznych stosowanych w ekonomii.
W moich opisach ten zakres odpowiada kategorii "pracy wymiennej" natomiast nie obejmuje kategorii "pracy dobroczynnej". Czyli pracy wykonywanej bez oczekiwania wynagrodzenia. Znaczenie tej drugiej kategorii obecnie bardzo rośnie, bowiem dzięki wsparciu nowoczesnymi technologiami coraz więcej potrzeb własnych i swoich bliskich możemy zaspokoić samodzielnie. Właśnie dzięki potencjałom pracy dobroczynnej. To szansa dla wolności.

Moim zdaniem traktowanie pracy jako kapitału to zawsze był fundament polityk redukowania ludzi do produktywności i konsumeryzmu. Obecnie jest to szczególnie groźne, bowiem taka pieniężna homogenizacja ludzkiej pracy otwiera drogę do ustroju segmentacji, segregacji i eutanazji.

Pani traktowanie pracy jako kapitału, bo tak napisali w książce która Pani zdaniem jest jedynie słuszna, to mentalny kamień milowy w drodze do cyfrowego niewolnictwa.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? 
Anna PK., 2021.01.31 o 20:47
Moje wyjaśnienie nie zawiera ani ideologii, ani psychologii, jest prostym ujęciem tego, że nic "samo" bez udziału czowieka się nie zrobi. Nie ma tu znaczenia czy praca jest i jak jest wynagradzana. Ja piszę o tym, że bez pracy człowieka, bez jego myśli, bez wysiłku fizycznego i umysłowego nic się nie dzieje.


Pańskie ujęcie już dotyczy relacji międzykludzkich a mniej dotyczy pracy twórczej. W Pańskim ujęciu praca dobroczynna nie jest oceniana z punktu widzenia ekonomii, ale może socjologii, występuje tu interakcja międzyludzka; dobroczyńca i dobrobiorca.

Cyfryzację też robi człowiek. Czy to niewolnictwo oznacz, że człowiek stanie się niewolnikiem robotów, komputerów, czego?

//
Moim zdaniem traktowanie pracy jako kapitału// To zależy jak Pan rozumie "kapitał" W poim pojęciu kapitał jest wartością użytkową.

Wartość jest pojęciem uniwesalnym; może być pieniędzmi,ale może być też wrażeniem, jakie wywołuje utwór muzyczny.

Każde działanie prowadzi do konsumpcji.Produkcja jest po to aby móc konsumować. Użyteczność danego dobra, to jest konsumpcja.

Jakie Pan zna działanie "niekonsumpcyjne"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka?   
Andrzej.Madej, 2021.01.31 o 21:19
Pisze Pani:
"Moje wyjaśnienie nie zawiera ani ideologii, ani psychologii, jest prostym ujęciem tego, że nic "samo" bez udziału człowieka się nie zrobi."

Zredukowanie pracy do wymiaru komercyjnego to podstawa dla ideologii, konkretnie ideologii kapitału ludzkiego. Z etycznymi biznesmenami i całą moralizatorką, że etyka się opłaca. Dość naiwną ale bardzo politycznie promowaną.

Pani kokietuje. To wcale nie jest proste ujęcie, że nic samo bez udziału człowieka się nie zrobi.
Cała ideologia kapitału ludzkiego jest oparte na kokietowaniu.

Pisze Pani:
"Każde działanie prowadzi do konsumpcji."
Ja pisałem o konsumeryzmie jako postawie a nie o konsumpcji.

Obawiam się że nasza wymiana opinii nie wniesie wiele nowego. Pani trzyma się głównego nurtu neoliberalizmu ekonomicznego, którym moim zdaniem traci zdolność opisywania problemów gospodarki opartej na wiedzy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka?   
Grom, 2021.02.01 o 00:45
„Użyteczna praca” - to jest pleonazm. Jeśli czynność nazywamy pracą to ona zawsze jest dla kogoś użyteczna, chociażby dla tego, kto ją wykonuje.

W tym dowodzie roi się od błędów logicznych.
Z drugiego zdania wynika, że praca jest użyteczna jeśli wytworzona dzięki niej rzecz znajdzie nabywcę. Z kolei z trzeciego zdania wynika ze praca jest użyteczna jeśli ktoś ją kupi. A zatem praca jest użyteczna kiedy już ją ktoś kupi a nie dopiero wtedy gdy zostanie sprzedane to, co dzięki niej powstało.

Jak zatem nazwać czynność gazdy polegającą na produkcji oscypka, którego udało mu się sprzedać? Gazda nie sprzedał czynności tworzenia oscypka nikomu ale sprzedał oscypka. Czy zatem to co robi jest pracą? Czy to co robi jest bezużyteczną pracą?

W tej tzw. Tezie i tym tzw Dowodzie roi się od błędów i niedopowiedzeń. Ponieważ brałem udział w dyskusji na ten temat przy temacie Pana Andrzeja Madeja (nota bene bardzo interesującym bo poruszającym problem wykorzystania współczesnej technologii do tzw międzypokoleniowej praco-dzielności) odsyłam do moich komentarzy.

Ponowię też pytanie do Pani Anny z tamtej dyskusji. Z jakiego podręcznika do ekonomii wzięła Pani te „mądrości”? Bo nawet w najgłupszych znanych mi podręcznikach do ekonomii takich rzeczy nie wypisują o pracy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
praca człowieka kapitałem? 
interesariusz, 2021.02.01 o 11:16
Zależy, co rozumiemy pod pojęciem kapitału.

Jeśli pojęciem tym oznaczamy zasoby, to kapitałem są ludzie zdolni świadczyć pracę, a nie wykonana praca, która jest operacją zmieniającą kapitał z jednej postaci w drugą.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 12:43
Pojęcia „kapitał” (a raczej dobra kapitałowe!), zarówno w teorii ekonomii jak i praktyce biznesu, odnosi się do zasobów materialnych i niematerialnych, a nie do ludzi. Chyba ze mamy do czynienia z cywilizacją w której istnieje grupa niewolników, wtedy ich zalicza się do aktywów, a zatem mogą być traktowani jako dobra kapitałowe.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
interesariusz, 2021.02.01 o 12:54
Nie zgadzam się z twoją opinią. To, czy kapitał jest posiadany, czy tylko dostępny, nie ma znaczenia.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 14:13
Nie za bardzo rozumiem z czym Pan się nie zgadza. Proszę o precyzję.

Natomiast jeśli schodzimy na poziom opinii i opinii o opinii to nie ma czym gadać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 14:27
Nigdzie nie napisałem, że we własności tkwi "kapitałowość" dobra. O "kapitałowości" dobra decyduje kontekst wykorzystania dobra przez jego właściciela. Każdy czynnik produkcji ma swojego właściciela. Właścicielem pracy jest ten, kto ją wykonuje, właścicielem dobra kapitałowego jest ten kto ma prawo do tego dobra itd. Proszę zwrócić uwagę na ustawę o rachunkowości i definicję aktywów, które trudno nie nazwać dobrami kapitałowymi: aktywa to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości" - to nie jest żadna opinia, to są fakty.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
interesariusz, 2021.02.01 o 17:09
Nie zgadzam się z tym, że pojęcie kapitału może oznaczać "zasoby" materialne i niematerialne z wyjątkiem ludzi.

Można mieć i 100 łopat, ale rowu bez ludzi się nie wykopie. Można nawet powiedzieć, że kapitał bez ludzi jest bezużyteczny, czyli nie istnieje.

Wyłączenie ludzi w niektórych ujęciach wynika z potrzeby targu o świadczenie pracy, tj. nadania pozostałym zasobom kapitałowym wartości.

Zgadzając się z Panem na temat marności wikipedii (chociaż jest to olbrzymie osiągnięcie w sensie dotarcia z wiedzą pod strzechy, to jednak, zwłaszcza polska wersja, to publikacja polityczna), równocześnie wyrażam swój sceptycyzm wobec prac naukowych, zwłaszcza w dziedzinach, które nie są ściśle naukowe, jak psychologia, czy ekonomia.

Ale skoro Pan odżegnuje się od wiki, to tym bardziej ja odżegnuję się od ustawy o rachunkowości. Polskie prawo znane jest zresztą z tego, że różne ustawy różnie definiują/rozumieją to samo słowo/określenie.

Jeśli za pracę się płaci, to jest ona substytutem kapitału o ściśle określonej wartości. Można powiedzieć, że jest to zużyta część kapitału ludzkiego.

Jeśli istnieje kapitał niematerialny, to to, co np. ja mam w głowie, jest kapitałem. Jeśli jestem niepodzielny, to ja jestem kapitałem.

Tak na marginesie, właścicielem pracy (=owoców pracy) jest ten, który za nią płaci. Praca jest tą częścią człowieka-pracownika, którą sprzedaje. Nieodłącznym atrybutem pracy jest jej sprzedaż (jest to robota, za którą się płaci, nie mylić z pojęciem pracy w fizyce, która w ujęciu ludzkim jest "robotą").

Degradacja systemu społecznego (ekonomicznego) w Polsce polega na tym, że ludzie szukają pracy, a oferuje się im jedynie robotę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 17:47
Traktowanie człowieka jako kapitału jest podstawą jego wyzysku, ponieważ stanowi uprzedmiotowienie człowieka.

Nie zrozumiał mnie Pan. "Kapitałowość" rzeczy nie wynika z własności rzeczy, tylko z kontekstu i sposobu ich wykorzystania. Oczywiście, że 100 łopat nic sama z siebie nie zrobi. Ich "kapitałowość" może być urzeczywistniona tylko w pewnym układzie czynników produkcji (pracy, ziemi i innych czynników, w tym także tzw. kapitału ludzkiego).

Jednakże "kapitałowość" rzeczy a nawet ludzkiej wiedzy i umiejętności nie jest ich cechą fizyczną ale właściwością wynikającą z możliwości ich wykorzystania do realizacji wartości. A to oznacza w kontekście kapitału ludzkiego, że człowiek nie jest sumą swojej wiedzy i zdolności tylko kimś więcej. Kimś kto potrafi ukierunkować użycie swojej wiedzy/umiejętności i rzeczy, które ma do dyspozycji. Nie może być więc zredukowany do poziomu wiedzy i rzeczy bo to on decyduje o wiedzy swojej, jej użyciu i o rzeczach, których używa.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
interesariusz, 2021.02.01 o 18:41
Oczywiście, człowiek jest konglomeratem świadomości, wiedzy i ciała. Świadomość może sprzedać elementy ciała, wiedzę lub pot.

Z drugiej strony fakt, iż współczesna rachunkowość nie uwzględnia po stronie aktywów pracowników, to anachronizm myślenia, prowadzący do niepełnego odwzorowania przedsiębiorstwa w rachunkowości.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 19:05
Myślę że to nie anachronizm tylko racjonalne działanie. Właścicielem wiedzy jest te kto ją posiada. Pracownik może chcieć a może i nie chcieć podzielić się swoją wiedzą. Nikt nie zmusi pracownika do korzystania ze swojej wiedzy i jak odejdzie z firmy to wiedzę tą zabierze ze sobą. Dlatego też firmy wysyłając pracowników na szkolenia i płacąc za nie zabezpieczają się aneksami do umów o pracę.W razie odejścia pracownika z firmy w określonym czasie zwraca on koszty szkolenia (bo wiedzy nie zwróci). Po co firmie takie "aktywo", którym nie może swobodnie zarządzać?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 18:08
A co do definicji aktywów, to skoro polskie razi i boli, proszę zerknąć na ich rozumienie w różnych systemach rachunkowych do artykułu na str. 177:

+r.uek.krakow.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
Anna PK., 2021.02.01 o 15:10
Praca jest jednym z trzech czynników produkcji – pozostałe dwa to ziemia (ekonomia) oraz kapitał. W niektórych teoriach ekonomicznych praca nazywana jest kapitałem ludzkim, co czasami oznacza również zdolności posiadane przez siłę roboczą.
+pl.wikipedia.org
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 15:56
praca w żadnym znanym mi podręczniku i artykule naukowym nie jest tożsama z kapitałem ludzkim. Nawet twórcy teorii kapitału ludzkiego tacy jak G. Becker, T. Schultz nie utożsamiali pracy z kapitałem ludzkim. To, co Pani cytuje z wikipedii to wesoła twórczość autora wpisu. Dlatego wikipedia to dla mnie żadne źródło. Zresztą jeśli ktoś zajmuje się nauką to nie zacytuje wikipedii, chyba że bada zjawisko wikipedii.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
Anna PK., 2021.02.01 o 16:38
//Pierwotna idea kapitału ludzkiego ma swoje korzenie co najmniej od Adama Smitha w XVIII wieku. Nowoczesną teorię spopularyzowali Gary Becker , ekonomista i laureat Nagrody Nobla z Uniwersytetu w Chicago , Jacob Mincer i Theodore Schultz . W wyniku jego konceptualizacji i modelowania, w których kluczowym czynnikiem był kapitał ludzki, Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 2018 została wspólnie przyznana Paulowi Romerowi , który stworzył nowoczesne, oparte na innowacjach podejście do zrozumienia wzrostu gospodarczego. Kapitał Ludzki // - +pl.qaz.wiki

+www.investopedia.com

+www.ptzp.org.pl

+www.sciencedirect.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 17:21
Przywołuje Pani Romera. Zatem:

To jest Model wzrostu gospodarczego autorstwa Mankiw, Romer, Weil:

Y = (K^α)(H^β)[(AL)^1-α-β']

K - kapitał
L - nakład pracy
A - technologia
H - kapitał ludzki
alfa, beta - miary elastyczności

Gdzie tu utożsamienie pracy z kapitałem ludzkim?

Powołuje się Pani na artykuł Pani T. Myjak, w którym autorka powołuje się na czyjąś definicję, w której wyraźnie wskazuje, że kapitał ludzki to, coś co określa zdolność do pracy.

W artykule w języku angielskim autorzy nawet nie zestawiają słów labour/labor z human capital.

Z kolei w przywołanym słowniku czytamy: The concept of human capital recognizes that not all labor is equal. But employers can improve the quality of that capital by investing in employees—the education, experience, and abilities of employees all have economic value for employers and for the economy as a whole.

We wszystkich tych źródłach kapitał ludzki stanowi cechę osoby! a nie jest równoznaczny z pracą. Te pojęcia nie są synonimami.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
Anna PK., 2021.02.01 o 17:28
//Gdzie tu utożsamienie pracy z kapitałem ludzkim?//

Praca ,może być w wykonaniu maszyn, jako termin występuje też w fizyce i też nie jest utoższamiana z kapitałem ludzkim. Mnie chodzi tylko i wyłącznie o pracę człowieka, która wiąże się z kapitałem ludzkim.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 17:57
Praca w fizyce jest miarą przekazanej energii pomiędzy układami fizycznymi. Z całym szacunkiem, ale nie chce Pani chyba terminów fizycznych używać na opisanie ludzkich relacji? Rozumiem, że ilekroć kupuje Pani np. oscypka to widzi w nim Pani skumulowaną energię przekazaną w nim przez bacę? A to ile Pani zapłaci za oscypka stanowi miarę tej włożonej energii?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
Anna PK., 2021.02.01 o 17:59
Ja nie kupuję oscypków, stąd rozważania tego rodzaju są mi obce.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem?   
Grom, 2021.02.01 o 18:10
to proszę sobie wyobrazić zakup kremu ujędrniającego skórę
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
Anna PK., 2021.02.01 o 18:18
Nie kupuję też kremu ujędrniającego skórę produkowanego przez bacę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
Anna PK., 2021.02.01 o 17:22
//Jeśli pojęciem tym oznaczamy zasoby, to kapitałem są ludzie zdolni świadczyć pracę, a nie wykonana praca, która jest operacją zmieniającą kapitał z jednej postaci w drugą.//

Praca włożona, a konkretnie płace jakie występują w kosztach produkcji, są wartością jak kapitał ludzki wnósł do procesu produkcyjnego.

Ludzie zdolni świadczyć pracę, ale jej nie wykonujący, są potencjalnym kapitałem, bo nie występują w procesie produkcji.

Analogicznie zużycie maszyn występuje w postaci odpisów amortyzacyjnych.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? 
interesariusz, 2021.02.01 o 17:23
rozumiem, że to nie jest polemika, tylko dopowiedzenie.

Jednak nie zgadzam się z tym, że "płace jakie występują w kosztach produkcji, są wartością jaką kapitał ludzki wniósł do procesu produkcyjnego. "

Na wartość owoców pracy, czyli wartość tego, "co kapitał ludzki wniósł do procesu produkcyjnego" składa się zapłata za pracę, oraz zysk kapitalisty z wykorzystania kapitału ludzkiego.

To co wnosi kapitał ludzki ma większą wartość od otrzymanej zapłaty.

Żaden rasowy kapitalista nie płaci za pracę tyle, ile się za nią należy, albo, ile jest ona warta. Każdy kapitalista żyje nie tylko z wartości dodanej , ale i z korzystnego zakupu składników poniżej ich ceny rynkowej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: praca człowieka kapitałem? A to się zgadza. 
Anna PK., 2021.02.01 o 17:34
//
To co wnosi kapitał ludzki ma większą wartość od otrzymanej zapłaty.//

Klasyczna ekonomia tłumaczy, że kapitał ludzki jest w stanie nie tylko odtworzyć własne zużycie, ale jest podstawą tworzenia wartości dodanej, czyli zysku.

A odtworzenie kapitału ludzkiego, to obejmuje również tworzenie "nowego kapitału" czyli następne pokolenie pracowników. ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? Kapitał ludzki i rachunkowość. 
Anna PK., 2021.02.01 o 19:08
W zaszadzie w rachunkowości odnotowuje się zaistniałe koszty jakie zostały poniesione w celach produkcyjnych. Jeżeli zakupiono maszyny i materiały, to te koszty muszą być odnotowane w zapisach księgowych.

Zatrudnieni pracownicy, tak długo jak nie mają udziału w procesie pracy produkcyjnej, nie są kosztem producji i nie występują w rachunku ekonomicznym.

Natomiast w momencie kiedy firma jest wyceniana w celach rynkowych, np. do rejestracji giełdowej, czy do sprzedaży, to załoga przedsiębiorstwa, fachowość, możliwości, itp. jest bardzo ważną częścią i jest uwzględniana w tej wycenie.

"Znany i bardzo wysoko oceniany amerykański menedżer i doradca w zakresie zarządzania, według "Time" w 2003r. jeden z dwudziestu najbardziej wpływowych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Stephen R. Covey, dzieli potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa na trzy podstawowe grupy: majątek lub zasoby rzeczowe, finansowe oraz kapitał ludzki. Covey'a stawia w zasadzie znak równości między tymi trzema czynnikami produkcji. Podkreśla jednak szczególną rolę kapitału ludzkiego."

Schemat 22. Czynniki produkcji

+edu.pjwstk.edu.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? Kapitał ludzki i rachunkowość.   
Grom, 2021.02.01 o 19:17
ani wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą, ani metodą dochodową, ani porównawczą nie uwzględnia kapitału ludzkiego pracowników. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.

Co więcej nawet te metody nie są uznawane za wiarygodne. Przedsiębiorstwo ma taką ceną, jaką chce zapłacić ten co je kupuje i tyle. O wartości się nie wypowiadam, bo cena nie wyraża wartości.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? Kapitał ludzki i rachunkowość. 
Anna PK., 2021.02.01 o 19:28
+www.wzieu.pl

;) Myślę, że każdy dentysta Panu to wyjaśni wręczając rachunek za usługę.
Zwykle jest on właścicielem swojej firmy i wlicza w cenę usługi koszty poniesione, wraz z własną edukacja.

A co do tego jak to jest liczone w większych firmach, to tam są umowy o pracę w których są stawki jakie firma płaci zatrudnionym ludziom.

Wartość rynkowa firmy uwzględnia jej rentowność, czyli dochód rynkowy jaki firma przynosi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? Kapitał ludzki i rachunkowość.   
Grom, 2021.02.01 o 20:06
Akurat z tymi dentystami to Pani trafiła...dziś sporządzałem umowę pracy dla dentystki i proszę mi wierzyć, że znam niejednego gościa po szkole średniej zarabiającego trzy razy większe pieniądze.

Moja koleżanka prowadzi zakład dentystyczny i o studiach już dawno zapomniała a swoją usługę wycenia według całkiem innych kryteriów i nie jest to jej dyplom.

Widzę, że bierze się Pani za tematy, o których mało Pani wie.

To samo jest z pomiarem kapitału ludzkiego. Ten art powstał po to aby wyrobić na uczelniach limity punktów pozwalające autorom utrzymać się na stanowisku na uczelni. Proszę mi wierzyć znajdę Pani 10 takich art o pomiarze KL. Łączy je jedno: żaden przedsiębiorca nie stosuje w praktyce tych sposobów pomiaru. To są metody - oczywiście zmodyfikowane - wykorzystywane najczęściej przez instytucje państwowe do uzasadnienia wydawania pieniędzy unijnych na różne tzw inwestycje w KL.

O wartości przedsiębiorstwa już nawet nie wspomnę.

Bez złośliwości. Czasem lepiej przemyśleć coś dłużej zanim się o tym napisze. To taka dobra rada. Wtedy dyskusja będzie bardziej merytoryczna i ciekawsza.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? Kapitał ludzki i rachunkowość. 
Anna PK., 2021.02.01 o 20:22
//Akurat z tymi dentystami to Pani trafiła...dziś sporządzałem umowę pracy dla dentystki i proszę mi wierzyć, że znam niejednego gościa po szkole średniej zarabiającego trzy razy większe pieniądze.//

I co z tego? Czy to jest reklama do tego aby rezygnować ze studiów?

//Widzę, że bierze się Pani za tematy, o których mało Pani wie.//
Jak do tej pory, nie wykazał się Pan niczym, aby pokazać, że się Pan wie coś lepiej. Jedno co Pan robi to kontruje. Już mi Pan się reklamował jako ten mądrzejszy, ale gdzie dowody?

//Bez złośliwości. Czasem lepiej przemyśleć coś dłużej zanim się o tym napisze. To taka dobra rada. Wtedy dyskusja będzie bardziej merytoryczna i ciekawsza.//
Ja też to Panu radzę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? Kapitał ludzki i rachunkowość.   
Grom, 2021.02.01 o 20:28
Studia nie są dziś wyznacznikiem znaczenia ludzkiej wiedzy na rynku. Tyle chciałem Pani pokazać przykładem dentysty.

Skąd Pani bierze takie wyrażenia: "reklama do tego aby rezygnować ze studiów"? W języku polskim nie mówi się: "reklamować do" tylko "reklamować coś".

Kilkakrotnie wykazałem Pani, że się Pani nie tylko myli, ale nie umie używać też źródeł. Wlepia Pani byle linki do swoich wpisów, których Pani nie przeczytała.

Proszę traktować moje uwagi jako darmową lekcję, a nie złośliwość.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? Kapitał ludzki i rachunkowość. 
Anna PK., 2021.02.01 o 20:36
Traktuję to jako złośliwość z Panskiej strony, za to, że potrafię dobrze reagować na ataki jakie Pan tu stosuje. Poprawia Pan sobie samopoczucie udzielając mi pouczeń. Nie wiem co jest powodem, że Pan zamiast dyskutować - walczy. Czuje się Pan niezbyt pewny siebie?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? Kapitał ludzki i rachunkowość.   
Grom, 2021.02.01 o 21:25
Dla Pani kontrargumenty obnażające niewiedzę są atakami? W takim razie kończę tu z Panią rozmowę.

Ps. "Czuje się Pan niezbyt pewny siebie?" - Z psychologi też jest Pani słaba.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czym jest praca człowieka? Kapitał ludzki i rachunkowość. 
Anna PK., 2021.02.01 o 21:49
Ucieka Pan? Gdzie, na czyim blogu, spodziewa się Pan takich możliwości wywyższania i doceniania samego siebie?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  

© niepodległy.pl 2019-2021   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑