słowa kluczowe: covid-19, epidemia, konstytucja, maseczki, spisek, wolności obywatelskie.
Humor, satyra2020.11.01 18:59 19:12

Szanowni Państwo *

 

W związku z odgórnymi naciskami,

 

proszę o przyjęcie informacji,


 

że nie będę mógł dalej kontynować leczenia pacjentów z COVID-19 amantadyną, ponieważ amantadyna nie jest wpisana w schematy leczenia COVID-19.

Staram się leczyć zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, umiejętnościami i przekonaniem. Leczyłem z przeświadczeniem, że zastosuję lek, który mimo że nie jest wpisany w schemat leczenia – to ratuje pacjentowi zdrowie i życie.

W związku z powyższym schemat leczenia amantadyną został usunięty ze strony.

Bardzo dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie.

AKTUALIZACJA 31.10.2020

Zgodnie z artykułem dostępnym pod tym adresem, portal tvKrosno podaje że

 
 

To tak dla przypomnienia, iż w Polsce warte zachodu jest tylko to, co jest warte na zachodzie.

* https://przychodnia-przemysl.pl/mozna-wyleczyc-covid-19-w-48-godzin 

97 odsłon średnio 1 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Szanowni Państwo 
interesariusz, 2020.11.01 o 19:07
Przestrzegam wszystkich chętnych konsumentów, iż leku bez nadzoru lekarskiego nie powinni brać ludzie z zaburzeniami przewodzenia w sercu lub arytmią, ponieważ lek nasila te objawy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
GIS kto jest chory 
interesariusz, 2020.11.01 o 19:25
Główny Inspektorat
Sanitarny

DEFINICJA PRZYPADKU COVID‐19 NA POTRZEBY NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO NAD ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020 )Kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:

‐ kaszel

‐ gorączka

‐ duszność

‐ utrata węchu o nagłym początku

‐ utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku

Kryterium diagnostyki obrazowej

Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID‐19

Kryteria laboratoryjne[1]

‐ wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego [2],[3]

- wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2 w teście antygenowym

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z

następujących kryteriów:

1) miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z

przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:

przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID‐19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący
osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID‐19;
osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID‐19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.Uwaga: W przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID‐19 za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w której ta osoba przebywała, a w przypadku jej przemieszczania się po środku transportu na całym jego pokładzie.personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID‐19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID‐19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania

2) przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej/opieki długoterminowej, w której potwierdzono transmisję COVID‐19 .

Klasyfikacja przypadku

A Przypadek możliwy[4]

Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne

B Przypadek prawdopodobny

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne

LUB

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku i/lub

utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku

LUB

Każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej

C Przypadek potwierdzony

Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonegoUwaga: diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego (z uwzględnieniem kryteriów klinicznych podanych w definicji, jak również objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego lub służb sanitarno‐epidemiologicznych.
[1] W zgłoszeniu wyniku należy podać typ testu jakim wykonano badanie np. test jednogenowy, dwugenowy, RT-LAMP

[2] Próbki materiału klinicznego z dolnych dróg oddechowych (popłuczyny pęcherzykowo – oskrzelowe (BAL), bronchoaspirat, odkrztuszana plwocina) mają większą wartość diagnostyczną niż próbki z górnych dróg oddechowych (np. wymaz z nosogardła)

[3] Jeżeli to możliwe, należy wykonać sekwencjonowanie

[4] Jako przypadek możliwy powinien zostać zaklasyfikowany każdy objawowy przypadek podejrzenia COVID‐19 zgłoszony przez lekarza, w którym nie zlecono wykonania badań laboratoryjnych
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Szanowni Państwo * 
interesariusz, 2020.11.02 o 14:32
Tymczasem wszędzie, na naszym porzuconym neonku również, oszołomy świętują i rozpowszechniają informację, iż z końcem września było już zarażonych 10% światowej populacji.

Oczywiście, wyciągają z tego nieuprawniony wniosek, iż śmiertelność wynosi 0,15% (umieralność 0,015%, co jest pewne pod warunkiem rozpoznania wszystkich zgonów z powodu COVID-19).

Tak to szacunek, bez podania sposobu jego przeprowadzenia, opanował umysły wnioskotwórców, wieszczących rzekome oszustwo dotyczące epidemii.

Nie biorą pod uwagę postępu wiedzy na temat SARS-CoV-2, oraz wiedzy o sposobach i liczbie zakażonych. Ocena zarazy i jej skutków siłą rzeczy musi się zmieniać.

Ciekawe ilu z owych wnioskotwórców ma świadomość postępu geometrycznego. Jeśli już z końcem września zaraza dotarła do 10% populacji, to kiedy dotrze do 50% ?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  

podobna tematyka

interesariusz
czy Polacy wymrą (Humor, satyra)
interesariusz
Wiwat demokracja (Humor, satyra)
interesariusz
+ Mam świrusa (Humor, satyra)
interesariusz
bez komentarza (Humor, satyra)
interesariusz
Szczyt hipokryzji, czy (Humor, satyra)
interesariusz
Życie na opak (Humor, satyra)
interesariusz
+ ? Test PCR nie diagnozuje covid-19 ? --- polemika (Humor, satyra)
interesariusz
Zróbmy AKCJĘ (Humor, satyra)
interesariusz
naturalna szczepionka (Humor, satyra)
interesariusz
Wreszcie panujący w Polsce rząd (Humor, satyra)

© niepodległy.pl 2019-2020   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑