słowa kluczowe: elektroniczne usługi puliczne, internet ludzi, internet rzeczy, narodowa samorządność edukacyjna, solidarny rozwój wiedzy.
Gospodarka, ekonomia2020.09.04 18:58 09.06 08:37

Rycerze ekonomii

   
 

Pobudka pod Giewontem.


 

Wojna o wiedzę

W opisie konsekwencji przemian w naszej kulturze i cywilizacji, jakie mogą zachodzić dzięki cyfrowemu powiększeniu kultury poznania (por. Wojna o wiedzę), wskazałem na kluczowe znaczenie powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii dla sprawnego gospodarowania. W dwóch jego wymiarach: rozporządzania czasem i innymi zasobami prywatnymi (rysunek 2) i rozporządzania czasem i innymi zasobami publicznymi (rysunek 3).

Potem (rysunek 4) wskazałem na doktryny czy ideologie ekonomiczne, które prowadzić mogą nasze gospodarowanie na manowce homogenizacji i centralnego sterowania zasobami, jeżeli jednoznacznie i zobowiązująco, nie opowiemy się politycznie za modernizacją ustroju gospodarowania dla humanizacji i wspólnotowego kierunkowania zasobów. Obejmując terminem wspólnota również i samego człowieka, integrującego wolną wolą duchowy i cielesny wymiar naszego doczesnego życia.

Rys. 1. Cywilizacje wsparcie wspólnotowego kierunkowania zasobów. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Uzupełniam to zestawienie wskazaniem cnót kardynalnych cywilizacji łacińskiej, wyznaczających naszemu sumieniu zasady dla miłowania bliźniego. Klasycznego zestawu czterech cnót kardynalnych powiększonych genialnym wskazaniem księdza Czesława Bartnika z 1976 roku, o odpowiednią w epoce gospodarki opartej na wiedzy, piątą cnotę kardynalną: pracodzielność.

Praca czyni wolnym

Dzięki temu uzupełnieniu uzyskujemy szerszą perspektywę zmian, które mogą zachodzić dzięki cyfrowym narzędziom poznawania w sposobach wartościowania i zaspokajania potrzeb przez każdego z nas. A w konsekwencji, które to procesy powinny skutkować wprowadzaniem nowych standardów działania i nowych instytucji do infrastruktury społecznej gospodarki rynkowej.

Możemy popatrzyć i ocenić kierunek cyfrowej modernizacji, zarówno w wymiarze samej refleksji ekonomicznej, co sygnalizuję w górnej części rysunku 2. Jak i w sygnalizowanym w dolnej części rysunku 2, wymiarze politycznej strategii wprowadzania praktycznych urządzeń infrastruktury (standardów i instytucji) dla ułatwiania rozwoju warunków do gospodarczej rywalizacji (rynku) jak i gospodarczego współdziałania (wspólnot).

Rys. 2. Proces humanistycznej modernizacji systemu ochrony zdrowia. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Co w konsekwencji prowadzić powinno do uzgodnień narodowych i międzynarodowych, w tym warunków administracyjnego wspierania rządzonych w demokratycznym rozliczaniu rządzących z ich służby dla dobrostanu wspólnoty. Uzgodnień dotyczących konkretnych obszarów naszych potrzeb, w prezentowanym przypadku skupionym na dobrostanie zdrowia.

Nie od razu Kraków zbudowano

Nie ma tu warunków dla bardziej detalicznego rozważania składowych rysunku 2, które w górnej trójce odnoszą się do sfery refleksji naukowo-badawczej (ekonomii), natomiast w dolnej trójce odnoszą się sfery praktyki gospodarowania (ekonomiki) systemu ochrony zdrowia. Takie rozważania trzeba by prowadzić w formie seminaryjnych spotkań dla pogłębionej konfrontacji konkretnych rozpoznań rzeczywistości.

Szansą dla podjęcia takich badań jest poszpitalna przestrzeń w centrum Krakowa, gdzie można i warto podjąć budowę otwartego laboratorium kontroli zdrowia, tworzącego oś integracji systemu profilaktyki chorych. Budowę takiego obszaru kultury zdrowia, w którym zgodnie z wynikającej z ekonomicznej refleksji o cywilizacyjnym przełomie cyfrowego polepszenia warunków do wartościowania i zaspokajania potrzeb (por. rysunki 2 i 3 tekstu Wojna o wiedzę), można uzyskać największą wartość wskaźnika zastępowalności pracy komercyjnej (usług) pracą solidarną (por. rysunek 2 tekstu Bezpieczeństwo i efektywność cyfrowych danych medycznych ) .

Przestrzeń ta stać się zatem może metropolitalnym wymiarem programów badań standardów i instytucji indywidualizowanych usług społecznych, potrzebnym ekonomistom do przejścia od coraz bardziej groźnej dla kultury życia publicznego Ekonomii pragnień do Ekonomii potrzeb.

Co politycznie próbujemy rozbudzić właściwymi dla demokracji po Gutenbergu, petycjami obywatelskimi do władz Krakowa (1) o wprowadzenie solidarności międzypokoleniowej do Strategii Rozwoju Krakowa i (2) o opracowanie ekonomicznej prognozy terminu wprowadzenia rynkowych zasad gospodarowania do ustroju usług ochrony zdrowia .

Dla takiej refleksji, trzeba zawezwać rycerzy spod Giewontu.

Bo licho nie śpi 7/24.

 

440 odsłon średnio 5 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Rycerze ekonomii 
miarka, 2020.09.06 o 04:51
Widzę że skupiłeś się na wspólnotowym kierunkowaniu zasobów, piszesz o gospodarowaniu, a zabrakło Ci pozyskiwania i gromadzenia, magazynowania i chronienia zasobów. Rozumiem że zasoby to u Ciebie zapasy buforowe środków na stałe pozycje wydatków celem zachowania płynności, i rezerwy na wydatki nieprzewidziane, a nie tylko środki budżetowe, stale dopływające.
Drugą tabelkę którą by zawrzeć w takim rozszerzonym opracowaniu powinna dotyczyć dóbr wspólnych narodu, a zarazem jego własności niepodzielnej i niezbywalnej. Dóbr koniecznych dla organizowania się wokół nich, aby móc zaspokajać swoje potrzeby bieżące. A to i pola, i lasy, i powietrze i cieki wodne, ale i skarby mineralne ziemi, i infrastruktura komunikacyjna, transportowa, energetyczna itd. - Dalej dobra kultury. - I nie chodzi tu tylko o wszelkiego rodzaju dobra historii, odkryć i wynalazków, nauki, medycyny, wojskowości i inżynierii, zabytki, budowle, urządzenia czy muzea, teatry, nie tylko kultury duchowej, ale i materialnej, kultury żywej - choćby kultura rolna i przemysłowa, wraz ze związaną z tym literaturą, prasą i innymi mediami, oraz szkolnictwem i popularyzacją z tym związaną i ciągłym dokształcaniem. Nie wystarczą biblioteki prasa czy internet. Kultura żywa musi mieć ciągły kontakt i z naukowcami i ZASOBAMI WIEDZY - W TYM WŁAŚNIE WIEDZY CYFROWEJ.
KIEDYŚ SIĘ MÓWIŁO O MARZENIU PISARZY ŻEBY ICH KSIĄŻKI TRAFIŁY POD STRZECHY. DZIŚ PRZYCHODZI CZAS NA WIEDZĘ CYFROWĄ POD STRZECHAMI.

Wracając do tych zasobów i dóbr wspólnych Narodu. - Nie powinno być tak że w tych sprawach zwracacie się do władz Krakowa jako petenci. Wasza pozycja tutaj to partnerzy i to współodpowiedzialni, a więc należy się Wam i wolność finansowa ze środków publicznych i możność patrzenia władzom Krakowa na ręce (oczywiście i oni Wam też). Przecież środki finansowe na te cele Kraków musi mieć gigantyczne,
WIĘC WŁADZE KRAKOWA POWINNY SIĘ CIESZYĆ Z KAŻDEJ POMOCY W ICH ROZTROPNYM, ODPOWIEDZIALNYM I MĄDRYM ZAGOSPODAROWYWANIU.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rycerze ekonomii   
Andrzej.Madej, 2020.09.06 o 12:36
1) Zasób. To oczywiście obejmuje środki i materialne i niematerialne, w tym przede wszystkim informację. Czyli wszystko co służy gospodarowaniu i czego z istoty zasobu zawsze nam brakuje. Gospodarowaniu w najszerszym znaczeniu, czyli i pozyskiwaniu i gromadzeniu i magazynowaniu i ochronie. Czyli tego co nie jest wykorzystane dla konsumpcji - stąd idea "społeczeństwa inwestorów".

2) Zasoby. Ich zawsze będzie brakowało każdej wspólnocie. Sumienia będą to ograniczać, ale z natury naszej ułomności, nierównomierności talentów, część zasobów będziemy marnotrawili. Pieniądz, rynek świetnie samoreguluje te defekty, ograniczenie jego znaczenia grozi nieefektywnością wspólnot. Stąd nowe instytucje demokracji do cyfrowego wartościowania potrzeb i kierunkowania zasobów. To ogromna przestrzeń innowacji dla ekonomistów, stąd moje wystąpienia, które podjąłem już kilka lat temu.
Póki co bezskutecznie, ale z Krakowa widać ten zasób pod Giewontem, więc ducha nie gaszę ...

3) Nie dziwi mnie specjalnie brak reakcji przedstawicielskich władz Krakowa. Nasze wystąpienia to jaskółki wiosny demokracji po Gutenbergu, a nasza polityka organizuje się w Chronosowej logice cykli wyborczych, a nie szukając programów logiki spontanicznego Kairosa.
Natomiast w logice Kairosa pięknie się rozwijają cyfrowe media, najlepiej zarabiając na eskalacji negatywnych emocji. Anarchizując życie publiczne. Ale też krople drążą skałę :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rycerze ekonomii 
miarka, 2020.09.06 o 18:11
Widzę że nie podjąłeś wątku rozróżniania zasobów i dóbr wspólnych.
To co innego, bo choć i dobra wspólne mogą zostać potraktowane jako zasoby - jednak tylko wyjątkowo i warunkowo, po czym muszą być odtworzone, czy odzyskane w takiej samej czy podobnej formie i funkcjonalności nakierowanej na przyszłe pokolenia naszych wspólnot.

Zacząłem to dokładniej opisywać w komentarzu ale widzę że muszę go od razu redagować pod notkę i to obszerną.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rycerze ekonomii   
Andrzej.Madej, 2020.09.06 o 21:20
Czekam z zainteresowaniem na Twój tekst ...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rycerze ekonomii 
miarka, 2020.09.07 o 05:38
Też uparłem się na niego, choć jestem już poważnie zmęczony. Przede mną tylko przygotowanie do publikacji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  

podobna tematyka

Andrzej.Madej
Uczelniana kultura pamięci (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Byłem w papieskiej służbie (Polska)
Andrzej.Madej
Cyfrowa infrastruktura obywatelstwa (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Hucpa na sterydach lichwy międzypokoleniowej (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Obok centralnego sterowania (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Cyfrowa humanizacja demokracji (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Cyfrowa humanizacja gospodarowania (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Nie ma wolności bez solidarności. (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Laboratorium solidarności (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Piramida wartości (Gospodarka, ekonomia)

© niepodległy.pl 2019-2021   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑