słowa kluczowe: Kultura pamięci, Kultura zdrowia, samokształcenie w rodzinie, samopomoc zdrowia, solidarny rozwój wiedzy.
Gospodarka, ekonomia2020.08.09 11:39 15:17

Kompost narodowego systemu ochrony zdrowia

   
 

Składając elementy humanistycznego systemu ochrony zdrowia.


 

Standardy samokształcenia medycznego

Powszechne i sprawiedliwe wykorzystanie cyfrowych technologii wymaga kompetencji. To będzie główny cel inwestowania samokształceniem przez całe życie w gospodarce opartej na wiedzy.

Dla dobrostanu zdrowia szczególne znaczenie ma kompetencja medyczna, umożliwiająca korzystanie z nieograniczonych zasobów cyfrowo pozyskiwanych i przechowywanych danych diagnostycznych. Danych będących nowym zasobem prywatnej własności każdego z nas.

Rys. 1. Centrum rozwoju kompetencji medycznych. Opracowanie własne Andrzej Madej.

System ochrony zdrowia powinien określać sposoby ich wykorzystywania w samodzielnej trosce o zdrowie od poczęcia do późnej starości. Poczynając od narodowych przeglądów zdrowia, jako kompetencyjnym fundamencie humanistycznego systemu ochrony zdrowia.

Samodzielność pracy

Pierwszy raz pisałem o przyszłości systemu ochrony zdrowia w roku 2004, przewidując kłopoty procesu jego cyfrowej modernizacji. Znaczenie większe niż procesu modernizacji rynku kapitałowego, w którego dynamicznych przemianach uczestniczyłem bardzo aktywnie przez prawie dwadzieścia lat.

Był to początek epoki telefonów komórkowych i innych innowacji do ułatwiania samodzielności w zaspakajaniu potrzeb własnych i swoich bliskich. Innowacji pozwalających na zrównoważony udział w podnoszeniu dobrobytu, dzięki możliwości zastępowania pracy komercyjnej pracą solidarną.

Zgodnie z lubelską szkołą personalizmu, ustrojowe wsparcie dla tych dwóch form pracy powinno przynieść cywilizacyjne uznanie pracodzielności za piątą cnotę kardynalną cywilizacji łacińskiej. I wprowadzenie solidarnego rozwój wiedzy, jako uzupełnienia komercyjnego rozwoju wiedzy, do systemu edukacji przez całe życie.

Nie ma wolności bez solidarności

W 2006 roku wiedzieliśmy, że pomocnicze wsparcie rodzin w pracy solidarnej wymagać będzie metodycznego powiązania, opartej na kulturze pamięci domowej edukacji historycznej, z opartą na kulturze zdrowia domową edukacją medyczną. Wymagać będzie integracji kultur pamięci i zdrowia, dzięki uczestnictwu w nowych instytucjach sieciowych świadectw narodowej pamięci i tożsamości.

Dlatego przez pięć lat organizowaliśmy w rocznicę pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pietnastodniowe 24 godzinne sztafety na równych dystansach 3.530 kilometrów: 1000 razy wokół Krakowskich Błoń i wokół Polski. Przypominając tym samym o chrześcijańskich źródłach przełomu politycznego w drodze do zjednoczenia dwóch płuc Europy.

Przy tej okazji w 2009 roku zorganizowaliśmy dla młodzieży ze wszystkich 74 nadgranicznych powiatów mistrzostwa w biegu na Kwietną Milę. A rodzicom zwycięzców wręczyliśmy roczne stypendia, z prośbą o wsparcie naszych mistrzów dla aktywności sportowej swoich rówieśników.

Testy Symultanicznych Mistrzostw Polski

W 2015 roku dzięki wsparciu Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu i Ministra Sportu zorganizowaliśmy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, kilkadziesiąt biegów dla 14 letniej młodzieży w „Miastach Papieskich” na dystansie „Kwietnej Mili”. Finał w Krakowie uzupełniła konferencja „Kultura fizyczna dla kultury poznania”.

Nazywaliśmy te zawody mocno na wyrost „Symultanicznymi Mistrzostwami Polski”, wskazując na prawdziwą jakość jaką mogły by one uzyskać, po wykorzystaniu cyfrowej komunikacji do porównania wyników równoczesnych biegów we wszystkich miastach powiatowych Polski. Podobnie jak mocno na wyrost nazwaliśmy plenerowe przeglądy zdrowia „Testem Kwietnej Mili”, bowiem prawdziwą jakość mogły by one dopiero uzyskać, po zestawieniu wyników cyfrowych badań wydolności serca i płuc wszystkich uczestników biegów.

W konsekwencji demokratycznych wyborów, jesienią 2015 moi dotychczasowi współpracownicy w administracji rządowej zostali zastąpieni aktywem Dobrej Zmiany. Co w tym przypadku skutkowało przekazaniem zebranych doświadczeń sportowej integracji wiedzy medycznej na kompost partnerstwa prywatno-publicznego .

Grupa Inicjatywna Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej

Kolejna szansa na wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia zasad samopomocy zdrowia i samokształcenia w rodzinie pojawiła się w roku 2017, znów dzięki Związkowi Powiatów Polskich. Przedstawił on w otwartej przez Ministerstwo Zdrowia debacie o medycynie szkolnej, moją propozycję systemu „Otwartej Medycyny Szkolnej”.

Chcą nie chcąc, ministerialni specjaliści zapoznawali się przez kilka miesięcy, z sensem powiązania testów dla siedmio i czernasto latków, bibliotek cyfrowej pamięci i domowej edukacji medycznej. Dobiłem ich chyba „obligacjami społecznymi”, które do dziś uważam za najlepszy instrument dla samorządowego finansowania innowacji narodowej infrastruktury solidarnego rozwoju wiedzy.

Łabędzim śpiewem była jeszcze próba zmobilizowania ekonomistów do debaty, o wpływie przemian w gospodarce opartej na wiedzy na zmiany w systemie ochrony zdrowia. Rozmawiając z roztropnymi i życzliwymi uczonymi o znaczeniu solidarnego rozwoju wiedzy w rodzinach dla narodowego dobrobytu, widziałem w ich oczach że „nie ma taka rubryka”.

Krakowska witalizacja profilaktyki chorób

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności udaje mi się ostatnio omawiać praktycznie strategię zintegrowania rozwoju kompetencji medycznych wokół systemu profilaktyki chorób, dzięki otwarciu debaty o nowych publicznych funkcjach 10-cio hektarowego poszpitalnego terenu w centrum Krakowa. Jesienią 2019 Towarzystwo Urbanistów Polskich zaproponowało wykorzystanie tego obszaru na „Wychowanie dla zdrowia od poczęcia do później starości”, co zostało życzliwie przyjęte przez władze Krakow

Drugą szczęśliwą okolicznością było corono-wirusowe ukazanie praktycznych pożytków ze zdalnych porad medycznych. A z drugiej strony, ukazanie politycznej realności wykorzystania cyberpastuchów medycznych do centralnego sterowania naszym życiem.

Rys. 2. Krakowska propozycja witalizacji profilaktyki chorób. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Stąd coraz odważniej zachęcam ludzi dobrej woli do samorządowego wprowadzenia takich elementów witalizacji profilaktyki chorób, które ułatwią rządowi opracowanie Narodowego Programu Zdrowia w oparciu o bezpieczne i efektywne wykorzystanie cyfrowych danych medycznych .

A nie w oparciu o zasady segmentacji i segregacji Konwencji stambulskiej, ukryte w fundamentach obecnie obowiązującego w Polsce Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.

 

127 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Kompost narodowego systemu ochrony zdrowia 
miarka, 2020.08.12 o 02:29
"Dla dobrostanu zdrowia szczególne znaczenie ma kompetencja medyczna, umożliwiająca korzystanie z nieograniczonych zasobów cyfrowo pozyskiwanych i przechowywanych danych diagnostycznych. Danych będących nowym zasobem prywatnej własności każdego z nas".

Oczywiście, tak musi być. Dane o szczegółach naszego zdrowia to nie tylko "dane wrażliwe", ale najwrażliwsze z takich danych, najbardziej prywatne, najbardziej osobiste, najbardziej własne, niepodzielne i niezbywalne.
A że globaliści chcą na tym położyć swoje brudne, śmierdzące, wredne, zaborcze i zniewalające nas łapy to mamy tu wielki zgryz. Problem jest jak się przed nimi obronić. Przed ich korupcją naszych władz. - Nie medyczny! - Z medycznym nie raz sobie radziliśmy to i poradzimy.


Piszesz "humanistycznego systemu ochrony zdrowia". Ja to rozumiem że chodzi o sam mechanizm, ale obawiam się że większość nie rozumie że w praktyce poprawności politycznej humanizm to czapka prawa stanowionego nałożona na człowieczeństwo w celach antyludzkich przez tych którzy te prawa i poprawności formułują. - Już nie czapka organizacyjna, a władza psychopatów i ich władza odgórna nad ludźmi. Humanizm jest dobry ale wobec zwierząt. Można być człowiekiem wobec zwierząt. Niestety w tej patologii idzie o to żeby zwierzęta traktować jak ludzi, a to już satanizm.
- Wobec ludzi powinniśmy realizować człowieczeństwo wzajemne zaczynane od miłości wzajemnej. Humanizm to ideologia - zawsze czyjaś interesowność kosztem innych.
- Ideą tutaj jest człowieczeństwo i duch ludzki.


Tabelka z "kompetencjami medycznymi" - potrzebna.
Problem że próby prywatyzacji tych kompetencji medycznych to zbrodnia, a więc to musi być zaznaczane. To są sprawy z zakresu dobra wspólnego każdej wspólnoty ludzkiej. Dobra niepodzielnego i niezbywalnego. Dobra od początku do końca niezbywalnego.
Żaden medyk nie ma prawa się na tym dobru uwłaszczać, żaden nie ma prawa ukrywać tu jakichś sposobów leczenia. Tu nie obowiązują zasady wynalazczości.
- To, gdy ukrywa, a po to żeby jeszcze na tym zarabiać to chyba najohydniejsza, najbardziej nieludzka ze zbrodni. Toć nawet pies jak poczuje u człowieka jątrzącą się ranę będzie tak namolny aż człowiek pozwoli mu tą ranę polizać. On wie że jego ślina ma tutaj własności lecznicze. A o żadną zapłatę się nie upomina.
- Owszem, lekarzowi płacimy za jego wiedzę i doświadczenie, jesteśmy wdzięczni na ile można, ale nie płacimy za to że uzależnia leczenie od zapłaty.

Ostatnio głośna była sprawa włosko-amerykańskiej firmy robiącej testy na koronawirusa. Ich wyniki miały być ogólnodostępne. Uczestniczyło w tym 100 000 ochotników. A później firma wyniki sobie sprywatyzowała.
Podobnie i Chińczycy sprywatyzowali (czyli utajnili) swoje doświadczenia z koronawirusem - Chociaż tutaj to narzuca się że na żądanie Gatesa który od dawna finansował ich laboratoria.
To są wszystko zbrodnie przeciw ludzkości.


"Innowacji pozwalających na zrównoważony udział w podnoszeniu dobrobytu, dzięki możliwości zastępowania pracy komercyjnej pracą solidarną".
Musiałem przeoczyć, to teraz prostuję. Praca jak najbardziej może i powinna być komercyjną. Solidarność może łączyć się z pracą. Solidarność buduje się wokół obrony przed wspólnym wrogiem. Jednak koniecznym jest aby praca nie przestawała być społecznie użyteczną. Okazuje się że np. w Niemczech prostytutki płacą podatki a więc ich praca jest uznana za społecznie użyteczną bo legalną.
- Jednak społecznie użyteczną w faktycznym ustroju satanistycznym a więc i antyludzkim.
Ostatnio ktoś mi mówił że i w Polsce prostytutki płacą. Jeśli to prawda to żyjemy w ustroju satanistycznym.


Co do cyfry to oczywiście nie mam obiekcji, ale śmiać mi się chce z tych biegów po Błoniach. Widowiskowe, ale przecież nie chodzi o wspólny "dech", a o "wspólnego ducha". Dech jednoczy w biedzie, w ucisku się "ledwo dyszy", jednoczy we wspólnym wysiłku, we wspólnej drodze, ale dopiero duch to jest to. Wspólny duch jest wspólnym nie tylko w drodze, a i u celu - i to od początku drogi do niego, od wspólnych marzeń - najpierw jest budowany we wspólnym duchu, w jego stanie idealnym.

A jakiż to wspólny cel mamy z komunistyczną i globalistyczną, do tego korporacyjną, a po cichu i syjonistyczną Europą Zachodnią? Oni się już poddali i przeważnie chcą już tylko spokojnie dożyć, a przed nami jeszcze życie.
Podobno w Niemczech nie tylko szykują się do rządów globalistów, to wciąż są liczni syjoniści. Nie chodzi o to że szykują się do kolejnego podboju świata, tylko że tacy to będą coś knuli, ale nie stawią czoła globalistom. Korporacje prywatne też mają myślą że dalej im będzie dobrze. - Grozi z ich strony korporacjonizm-syjonizm-globalizm - najgorszy z faszyzmów.


Uuuuuu: "Drugą szczęśliwą okolicznością było corono-wirusowe ukazanie praktycznych pożytków ze zdalnych porad medycznych. A z drugiej strony, ukazanie politycznej realności wykorzystania cyberpastuchów medycznych do centralnego sterowania naszym życiem".

Chyba się z Gatesem przez ścianę macałeś ...?
Odpowiem: zapach, subtelne sygnały ciała, mowa ciała, prawda w oczach. Tu nie oszuka. Bez tego bylibyśmy robotami. - I Gates chce z nas zrobić nie tylko niewolników, ale i roboty, a nawet ciekłe kryształy.


"Stąd coraz odważniej zachęcam ludzi dobrej woli do samorządowego wprowadzenia takich elementów witalizacji profilaktyki chorób, które ułatwią rządowi opracowanie Narodowego Programu Zdrowia w oparciu o bezpieczne i efektywne wykorzystanie cyfrowych danych medycznych".

Tu też mamy rozbieżność. Jak program ma być narodowy, to na pewno nie rząd ma go opracowywać, już na pewno nie rząd Morawieckiego.
W ogóle to co rządowi do medycyny? Rząd owszem, ma wspierać zdrowie obywateli, ale nie jakieś określone gałęzie medycyny, nie jakieś konkretne leki, szczepionki czy firmy.
- I na pewno nie "medycynę rockefellerowską", tą skupioną na leczeniu objawów a nie przyczyn, i na pewno nie tą co chce abyśmy byli obowiązkowo szczepieni... nawet na koszt Gatesa "dobroczyńcy" co to może z gestem wyłożyć nawet wiele miliardów dolarów, a w rzeczywistości zyskać miliardy uzależnionych, niewolników i robotów w ludzkiej postaci.
Kiedy rząd się wtrąca w sprawy medycyny mamy faszyzm - autorytaryzm a jego celem ludobójstwo dla czyjegoś interesu, czy czyjejś ideologii, czyjejś władzy.

Szumowski i Morawiecki natychmiast do dymisji. Im ufać nie można. Wtedy jak oni i im podobni odejdą zacznie się budowania służby zdrowia na wiedzy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kompost narodowego systemu ochrony zdrowia   
Andrzej.Madej, 2020.08.13 o 11:06
Cyfrowa dynamizacja kultury poznania zmieni zasady uczestnictwa we wszystkich wymiarach wspólnoty. Rodzinnej (narodowej) i terytorialnej (państwowej). W takiej perspektywie Narodowy Program Zdrowia, powinien mieć inne relacje z kulturą zdrowia. Ale już dziś jest całkiem sensownie ustrojowo osadzonym w systemie państwowej regulacji.

Podobne wyjaśniające komentarze mam do innych zastrzeżeń, ale jak napisałem pod nowszą notką, wolałby to wyjaśniać/omawiać interaktywnie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  

podobna tematyka

Andrzej.Madej
Społeczny rozruch narodowej odporności (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Bezpieczeństwo i efektywność cyfrowych danych medycznych (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Muzeum Pamięci Krajobrazu - zdrowie (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Fundusze dla telemedycyny (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Humanizacja czy cyber-zniewolenie (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Telemedycyna po pandemii (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Dobroczynność przeciw zarazie (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Wojna o wiedzę (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Kultura pamięci (Polska)
Andrzej.Madej
Bezwolne szkoły (Gospodarka, ekonomia)

© niepodległy.pl 2019-2020   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑