słowa kluczowe: elektroniczne usługi puliczne, internet ludzi, internet rzeczy, narodowa samorządność edukacyjna, solidarny rozwój wiedzy.
Gospodarka, ekonomia2020.05.31 14:16 07.12 21:24

Cyfrowa humanizacja gospodarowania

   
 

Początkiem politycznej strategii cyfrowej modernizacji infrastruktury gospodarowania opartego na wiedzy, powinno być narodowe uzgodnienie przesłanek zmian i oczekiwanych wartości.


 
Cybernetyka u bram.
Kiedy w latach siedemdziesiątych prowadziliśmy studenckie dysputy o przyszłości Polski, znaliśmy już instrumenty cyfrowego przyśpieszenia w przetwarzaniu informacji. Przyśpieszenia, które prędzej lub później doprowadzi do zjednoczenia dwóch płuc Europy.
Splotem Krakowskich okoliczności, w dysputach tych mogłem korzystać zarówno z nauk Duchowych Przewodników Polaków na drodze do Trzeciej Niepodległości, jak i z akademickich wykładów o wzorcach systemów społeczno-gospodarczych wolnego świata. Uzupełniając wyobraźnię literaturą tytanów fantastyki naukowej.
Dzięki tym odniesieniom mieliśmy język i wzory oczekiwanych zmian. Z mniej lub bardziej uporządkowaną systematyką przesłanek i wartości tego co zagraża i tego co służy naszej wolności w ustrojach życia publicznego.
I już wówczas, walcząc z instytucjami publicznymi totalitarnie zespolonego języka poprawności politycznej (zniewolonego języka), wyczuwaliśmy zagrożenie, jakim może być użycie cyfrowych technologii do centralnego sterowania. Zagrożenie instytucji cyfrowej kultury poznania dla wolności i solidarności.
Przesłanki i warianty cyfrowej modernizacji gospodarowania.
Cyfrowe ułatwienia kultury poznania wspomagać mogą zarówno samodzielność jak i zniewolenie gospodarcze. Przedstawione na rysunku 1 nowe wymiary relacji gospodarczych, obejmują dostęp do cyfrowo otwartych zasobów wiedzy oraz nowe wymiary czasu i przestrzeni interaktywnych kontaktów międzyludzkich.
Rys. 1. Przesłanki i warianty cyfrowej modernizacji gospodarowania. Opracowanie własne Andrzej Madej.
Dynamika tych przesłanek zmian, stawia przed narodami pytania o zestaw wartości, którym służyć mają w ich państwach cyfrowo poszerzane warunki gospodarowania opartego na wiedzy.
Czy infrastruktura powinna być (1) odpowiednia dla centralnego sterowania relacji społecznych, cyfrową homogenizacją gospodarowania w warunkach komercyjnego rozwoju wiedzy.
Czy infrastruktura powinna być (2) odpowiednia dla solidarności międzypokoleniowych relacji społecznych, cyfrową humanizacją gospodarowania w warunkach solidarnego rozwoju wiedzy.
Cyfrowa homogenizacja gospodarowania.
Praktyka dystansu społecznego w czasie pandemii koronawirusa, ukazała niektóre z możliwości Internetu Rzeczy dla centralnego sterowania naszym życiem.
Rys. 2. Cyfrowa homogenizacja gospodarowania. Opracowanie własne Andrzej Madej.
Dzięki temu już wiemy, jak instrumenty cyfrowej kultury poznania mogą służyć centralnemu sterowaniu relacji międzyludzkich. Jak politycznie dobrane standardy segmentacji i segregacji pozwalają na realizowanie zindywidualizowanych programów wykluczania społecznego. Jako trzech wartości dla określania procesów wzrostu w różnych dziedzinach życia publicznego, zespolonym językiem poprawności politycznej.
NIE. Komercyjny rozwój wiedzy jest zły dla wolności.
Cyfrowa humanizacja gospodarowania.
Ale praktyka dystansu społecznego w czasie pandemii koronawirusa, ukazała również potrzebę rozwoju Internetu Ludzi dla podnoszenia dobrostanu dzięki solidarności międzypokoleniowej.
Rys. 3. Cyfrowa humanizacja gospodarowania. Opracowanie własne Andrzej Madej.
Dzięki temu już wiemy, jak cyfryzacja kultury poznania może służyć rozwojowi sektora dobroczynności społecznej gospodarki rynkowej, korzystającego z pracy solidarnej formowanej poprzez samokształcenie w rodzinie. Jako wartości dla określania procesów wzrostu w różnych dziedzinach życia publicznego, językiem specyficznym dla każdej z nich.
TAK. Solidarny rozwój wiedzy jest dobry dla wolności.
Bez wzorców i parasola.
Włodzimierz Ilicz Lenin dobrze rozumiał jak trudno będzie wprowadzić centralne zaspokajanie potrzeb. Gdy zagrabiono już wszystko wszystkim,dla utrwalenia ustroju segmentacji kolektywów, segregacji przodowników i wykluczania pasożytów, Kremlowi zabrakło już tylko Internetu.
Otwarty pół wieku temu proces cyfryzacji kultury poznania, coraz bardziej ukonkretnia różnice pomiędzy instytucjami i instrumentami, sprzyjającej wolności człowieka infrastruktury humanizacji gospodarowania a sprzyjającej zniewoleniu człowieka infrastruktury homogenizacji gospodarowania. Wiecznie żywi rzecznicy centralnego sterowania ludźmi, wspomagają karierę instytucji Internetu Rzeczy, politycznie poprawnym zespolenia języka ideologii kapitału społecznego i unifikacji kulturowej.
Ja, sprzyjam z sercem na dłoni rzecznikom solidarności międzypokoleniowej, wskazując na użyteczność instytucji Internetu Ludzi, dla samodzielności w powiększaniu dobrobytu rodzin i narodów. Takich jak Gromadzkie Biblioteki Pamięci, Biblioteki Wirtualnych Podręczników czy Krakowskie Agory Zdrowia.
Europa zbliża się do strategicznych wyborów. Tym razem, Polacy nie będą mogli skorzystać ani z wzorców podpatrzonych w wolnym świecie, ani z parasola trzymanego w Watykanie.
 

379 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora

podobna tematyka

Andrzej.Madej
Uczelniana kultura pamięci (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Byłem w papieskiej służbie (Polska)
Andrzej.Madej
Cyfrowa infrastruktura obywatelstwa (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Rycerze ekonomii (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Hucpa na sterydach lichwy międzypokoleniowej (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Obok centralnego sterowania (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Cyfrowa humanizacja demokracji (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Nie ma wolności bez solidarności. (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Laboratorium solidarności (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Piramida wartości (Gospodarka, ekonomia)

© niepodległy.pl 2019-2021   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑