słowa kluczowe: elektroniczne usługi puliczne, internet ludzi, internet rzeczy, narodowa samorządność edukacyjna, solidarny rozwój wiedzy.
Gospodarka, ekonomia2020.05.22 09:23

Nie ma wolności bez solidarności.

   
 

To czy cyfrowa sieć będzie wykorzystana do totalnego zniewolenia, nie będzie zależało od jakości polityki, tylko od jakości kultury.


 
Polityka
Interaktywność mediów otwiera nowe możliwości kontrolowania bezpieczeństwa zdrowotnego. Wprowadzane do naszych telefonów czujniki i algorytmy tworząc instytucje Internetu Rzeczy pozwalają na precyzyjną rejestrację relacji społecznych i identyfikację ścieżek zagrożeń epidemii.
Pandemia postawiła Europejskie rządy przed wyborem modelu dla cyfrowej kontroli relacji społecznych. Początkowo wiodące państwa preferowały sprawdzony w Chinach model scentralizowany, obecnie kierują się w stronę oferowanego przez Google i Appla modelu zdecentralizowanego1.
W modelu scentralizowanym informacja o miejscach pobytu osoby chorej przed zdiagnozowaniem u niej wirusa, trafia do wszystkich osób z którymi mogła się spotkać. W modelu zdecentralizowanym, informacja o miejscach pobytu osoby chorej przed zdiagnozowaniem wirusa, trafia do otwartej dla innych aplikacji bazy danych.
Pierwszy z modeli scentralizowany, wprost przekazuje kontrolę nad naszymi relacjami społecznymi rządom, a dokładniej centrom decyzyjnym administracji. Drugi model zdecentralizowany, wydaje się lepiej chronić naszą prywatność, ale poprzez uzależnienie systemów ochrony zdrowia od właścicieli urządzeń, oddaje w ręce dwóch gigantów zarabiającymi na sprzedaży danych, wpływ na regulowanie bezpieczeństwa danych wrażliwych.
Ekonomia
Uważam, że zagrożenie wykorzystania wrażliwych danych do sterowania naszym życiem za pomocą cyberpastuchów medycznych, jest naturalną konsekwencją światowego zauroczenia Internetem Rzeczy. Pisuję o tym od kilku lat, przewidując chęć wykorzystania procesu cyfrowej modernizacji systemu ochrony zdrowia do wprowadzenia systemu segmentacji, segregacji i wykluczania społecznego. Czyli systemu totalnego zniewolenia.
Trwająca debata o cyfrowej kontroli relacji społecznych, stawia problem cyfrowej inwigilacji i zniewolenia, w politycznym kontekście mniej lub bardziej zagrażających prywatności modeli Internetu Rzeczy. Ale kluczową barierą korzystania z wolności społeczeństwa sieci wiedzy, jest niedorozwój Internetu Ludzi. Niedorozwój wynikający z lekceważenia ekonomicznego znaczenia solidarności w gospodarce opartej na cyfrowo otwartym dostępie do wiedzy.
Pomimo rewolucyjnego otwarcia warunków dla podnoszenia dobrostanu dzięki bezpośredniemu inwestowania swojej pracy, ekonomiści i politycy, wciąż uznają Produkt Krajowy Brutto za kluczową miarę wzrostu gospodarczego. Utrzymując tym samym wartościowanie dobrostanu społecznego miarami pieniężnymi.
A w konsekwencji, mniej lub bardziej rynkowe doktryny ekonomii, po staremu pomagają zarządzającym kapitałem finansowym w redukowaniu naszego życia do produktywności i konsumeryzmu. Doskonaląc pojęcia segregowania tzw. kapitału ludzkiego, w segmentach tzw. kapitału społecznego, jako języka (lingwistyki komputerowej) cyfrowej indywidualizacji usług.
Powodowane ideologicznymi dogmatami, oderwanie akademickiej refleksji społecznej od rodzinnej organiki kultur narodowych, otwiera przestrzeń politycznych spekulacji o potencjalnych inspiratorach zagrożeń wolności. Mam wrażenie, że podobne do dzisiejszych jałowych prób opisania źródeł i skutków cyfrowego zniewolenia, próby opisania kulisów ekonomii i polityki, toczyły się też w czasach każdej z rewolucji przemysłowych.
Kultura
Doświadczenia okresu pandemii, są szansą dla rzeczników wolności. Ale trwające debaty o znaczeniu Internetu Rzeczy dla zdrowia i wolności, trzeba nam uzupełniać debatami o znaczeniu Internetu Ludzi dla zdrowia, wolności i solidarności.
Widzimy, że interaktywne media ułatwiają usługi zdalnego uczenia, leczenia, opieki. Pierwszym warunkiem skuteczności takiego gospodarowania, jest potencjał kompetencji społecznej do użycia cyfrowego medium. Drugim warunkiem skuteczności, jest potencjał pracy solidarnej dla wsparcia osób, które z różnych powodów nie mogą samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb. System pomocniczego wzmacniania obu potencjałów kultury solidarności, powinien uruchomić praktyki rodzinnych samoregulacji w korzystaniu ze zdalnych usług społecznych.
Dlatego wzmocnienie solidarności międzypokoleniowej, dla powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania cyfrowych technologii w zaspokajaniu potrzeb własnych i swoich bliskich, stawać się powinien fundamentalnym postulatem strategii cyfrowej humanizacji systemu ochrony zdrowia. A potem cyfrowej humanizacji i innych obszarów gospodarki.
To na solidarności międzypokoleniowej oparte będzie wprowadzanie domowej edukacji pracy solidarnej do praktyki samokształcenia w rodzinie. W tym, wprowadzanie domowej edukacji medycznej dla samopomocy zdrowia.
Nie powinniśmy czekać na akademicką refleksję o nowych wartościach i zasadach polityk społecznych. Do wprowadzania nowych instytucji infrastruktury społecznej gospodarki rynkowej, Polakom powinno wystarczać lokalne odczytywanie współczesnej aktualności wartości cywilizacji łacińskiej.
Co podjęliśmy w Krakowie inicjując powstanie Krakowskiej Agory Zdrowia, jako otwartego laboratorium poznania dobrostanu zdrowia.
 

367 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora

podobna tematyka

Andrzej.Madej
Uczelniana kultura pamięci (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Byłem w papieskiej służbie (Polska)
Andrzej.Madej
Cyfrowa infrastruktura obywatelstwa (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Rycerze ekonomii (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Hucpa na sterydach lichwy międzypokoleniowej (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Obok centralnego sterowania (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Cyfrowa humanizacja demokracji (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Cyfrowa humanizacja gospodarowania (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Laboratorium solidarności (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Piramida wartości (Gospodarka, ekonomia)

© niepodległy.pl 2019-2021   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑