słowa kluczowe: edukacja, solidarność międzypokoleniowa, społeczna gospodarka rynkowa, zdrowie.
Gospodarka, ekonomia2020.04.30 20:51 05.31 15:06

Strategia Solidarności międzypokoleniowej

   
 
Czy Kraków ożywi Orła sieci ?
 

Kraków aspirujący do roli stolicy narodowej pamięci i tożsamości, wydaje się szczególnie zobowiązany do wprowadzania nowych standardów kultury poznania. W zakresie zdrowia, oczekiwanie to było wypełniane choćby powstaniem pierwszego w Polsce Ogrodu Botanicznego czy pierwszego Ogrodu Jordanowskiego.

Dlatego w konsekwencji swoich rozpoznań o znaczeniu laboratoryjnego rozpoznawania potrzeb dobrostanu zdrowia, napisałem do Krakowskich Radnych wniosek o wprowadzenie zasady Solidarność międzypokoleniowa do Strategii Rozwoju Krakowa. By prace nad koncepcją ideowo – funkcjonalną Krakowskiej Agory Zdrowia, mogły się odwoływać do demokratycznych ustaleń przedstawicieli wspólnoty mieszkańców.

To jest moje drugie wystąpienie w tej sprawie do naszych Radnych, kierowane na ręce Przewodniczącego Dominika Jaśkowca. Na pierwsze z 12 marca 2020 nie dostałem jeszcze żadnej odpowiedzi.

Nie od razu Kraków zbudowano.

Przedstawiam uzasadnienie dla wniosku z 30 kwietnia 2020.

Ostatnie doświadczenia epidemicznego zagrożenia dobrostanu społecznego, wskazały na znaczenie Internetu dla aktywności gospodarczej. Wielu z nas kontynuuje wykonywanie obowiązków zawodowych w formie zdalnej pracy, korzysta z elektronicznych zakupów czy usług społecznych. Co przyśpiesza rozwój kompetencji dla powszechnego i sprawiedliwego korzystania z nowoczesnych technologii.

Przewidując wykorzystanie zdalnych usług dla przyśpieszenia rozpoczętych kilkanaście lat temu procesów indywidualizacji planów uczenia, zdrowia, opieki, sportu, dziedzictwa, należy przy tym pamiętać o kluczowym znaczeniu pracy dla solidarnego wsparcia nowych możliwości zaspakajania konkretnych potrzeb. W ten sposób praca solidarna w gospodarstwach domowych oraz w szerszych relacjach rodzinnych, nabiera równoważnego znaczenia dla dobrobytu rodzinnego i narodowego, w stosunku do pracy wymiennej wykonywanej w podmiotach gospodarczych.

Dlatego władze wspólnot samorządowych, określające polityki społeczne administracji publicznej w zakresie powszechnej edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, dziedzictwa narodowego, stają się szczególnie zobowiązane dla pomocniczego wsparcia praktyki pracy solidarnej rodzin. Jednoznaczne potwierdzenie tego zobowiązania w Strategii Rozwoju Krakowa, poprzez uznanie Solidarności międzypokoleniowej za kluczową wartość rozwoju, ułatwi wsparcie tej praktyki politykami, programami i planami usług społecznych.

Należy się również spodziewać, że ustrojowe przyjęcie Solidarności międzypokoleniowej za kluczową wartości rozwoju, ułatwi społeczną aktywność trzeciego pokolenia dla powiększania cyfrowych form bogactwa narodowego. Co będzie istotne zarówno dla społecznego ożywiania solidarnego rozwoju wiedzy, dla potwierdzenia ekonomicznego znaczenia trzeciego pokolenia w życiu narodowym jak i dla zmniejszania uciążliwości wykluczenia społecznego, szczególnie osób żyjących samotnie, w okresach nadzwyczajnych wymogów dystansu społecznego.

W zakresie mobilizacji metropolitalnych inwestycji infrastrukturalnych, ustrojowe uznanie znaczenia Solidarności międzypokoleniowej powinno zatem ułatwić powstanie Krakowskiej Agory Zdrowia jako nowej instytucji społecznej gospodarki rynkowej.

I potwierdzić znaczenie wartości cywilizacji łacińskiej dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

 

188 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora

podobna tematyka

Andrzej.Madej
Strategia na rzecz Wiary i Rozumu (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Integrowanie edukacji przez całe życie (Gospodarka, ekonomia)
miarka
Obronić kulturę (Idee)
Andrzej.Madej
Pogrzeb Oscara (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Krakowska Agora Zdrowia (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Czas rozpoznawania potrzeb (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Orzeł sieci (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
s-Rynek telemedycyny (Gospodarka, ekonomia)
Zawisza Niebieski
Oby TVPiS twoich dzieci nie uczyło (Humor, satyra)
Andrzej.Madej
Kochać lokalnie - Myśleć globalnie (Gospodarka, ekonomia)

© niepodległy.pl 2019-2020   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑