słowa kluczowe: Kultura pamięci, Kultura zdrowia, samokształcenie w rodzinie, samopomoc zdrowia, solidarny rozwój wiedzy.
Gospodarka, ekonomia2020.04.04 10:38 04.06 04:04

Fundusze dla telemedycyny

   
 
Cyfrowa otwartość usług telemedycznych wymaga całkiem nowego modelu finansowania publicznego.
 

Cyfrowa ochrona wolności w globalnym świecie, wymaga narodowego wsparcia rywalizacji oferentów świadczeń telemedycznych. Jako fundamentu konstytucyjnego oparcia społecznej gospodarki rynkowej na solidarności międzypokoleniowej.

Co jest inspiracją do siódmego Stanowiska Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej o narodowym wsparciu rynku telemedycznego.

SYSTEM

NARODOWEGO FUNDUSZU

RYNKU TELEMEDYCZNEGO

Okres pandemii wirusa Covid -19, ujawnia brak wsparcia cyfrowo humanizowanej gospodarki dla solidarności międzypokoleniowej. Ujawnia brak innowacji rekomendowanych w stanowiskach Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej.

Tymczasem coraz wyraźniej widać jak cyfrowe narzędzia i technologie samodzielności pacjentów, umożliwią wprowadzanie nowych usług, instytucji i instrumentów partnerstwa prywatno–publicznego. Ułatwiając podjęcie rodzinnej i samorządowej odpowiedzialności za efektywność systemu ochrony zdrowia.

Przyjmując odpowiednią do nadzwyczajnych okoliczności pandemii, perspektywę całościowego regulowania kluczowych obszarów bezpieczeństwa społecznego, proponujemy pilne wprowadzenie do strategii rozwoju gospodarczego nowych usług, zasad, instrumentów i instytucji telemedycznego wsparcia wolności i solidarności.

Modernizacja pięciu wymiarów rynku usług medycznych

Pilna potrzeba zdalnych porad medycznych, ujawniona wyraźnie po rozpoczęciu praktyki dystansu społecznego, wskazuje na zintegrowanie systemu usług telemedycznych, jako na najpilniejsze z wyzwań cyfrowej modernizacji nie tylko usług medycznych ale całego ustroju społecznej gospodarki rynkowej.

Dlatego rekomendujemy wzmocnienie pięciu wymiarów uregulowań usług medycznych:

(1) nowa usługa medyczna dla zdalnej porady lekarskiej: Telemedyczna kontrola terapii,

(2) nowa zasada świadczenia publicznego: świadczenie zdrowotne uzupełniające,

(3) nowe instrumenty partnerstwa prywatno--publicznego: Bon telemedyczny narodowy i Bon telemedyczny samorządowy,

(4) nowa instytucja ubezpieczeniowa samorządu gospodarczego: Międzyzakładowy fundusz telemedyczny,

(5) nowa instytucja finansowania partnerstwa prywatno-publicznego: Narodowy Fundusz Rynku Telemedycznego.

Synergia trzech źródeł finansowania partnerstwa prywatno-publicznego

Wprowadzenie zintegrowanego systemu usług telemedycznych obejmujących zasady, instrumenty i instytucje pozwoli na synergię trzech źródeł finansowania:

(1) gospodarstwa domowego – finansującego zdalne usługi medyczne jako przejaw efektywności samopomocy zdrowia,

(2) ubezpieczenia narodowego – współfinansującego zdalne usługi medyczne na zasadzie substytucji usług stacjonarnych i usług zdalnych, na wniosek pacjenta, jako świadczenia zdrowotnego uzupełniającego

i dodatkowo trzeciego źródła, zapewniającego ekonomiczną synergię prywatnej racjonalności gospodarowania środkami rodzinnymi (gospodarstwa domowego) i samorządowymi (samorządu gospodarczego) w korzystaniu z ofert rynku usług telemedycznych:

(3) ubezpieczenia samorządowego – współfinansującego zdalne usługi medyczne jako wsparcie socjalne instytucji gospodarczych dla swoich pracowników.

Ekonomiczna synergia społecznej kontroli efektywności systemu ochrony zdrowia powinna być odpowiedzią strategii modernizacji ustroju finansów publicznych, na naturalny w gospodarce opartej na wiedzy, wzrost poczucia skali niedoboru i równości dostępu w zaspakajaniu potrzeb rosnących wraz z cyfrowym powiększaniem jakości i dostępność usług medycznych.

Narodowe standardy edukacyjnych przeglądów zdrowia

Możliwości swobodnego korzystania z usług telemedycznych dla wspólnego podejmowania decyzji przez pacjenta lub jego opiekuna i lekarza oraz społeczne uczestnictwo w nadzorze nad efektywnością wykorzystania środków publicznych w systemie ochrony zdrowia, zwiększa znaczenie kompetencji pacjenta w trosce o zdrowie własne i swoich bliskich.

W konsekwencji takiej zmiany warunków dla jakości usług w obszarze interwencji medycznej, kompetencyjna integracja standardów, usług i instytucji powinna również objąć obszar profilaktyki medycznej. Zgodnie z rekomendacją Trzeciego Stanowiska (3.10.2017) ustroje medycyny szkolnej i medycyny pracy powinny wprowadzić jednolite standardy okresowych przeglądów zdrowia dla grup wiekowych: 7 – 14 – 28 - 56 lat.

Wprowadzenie jednolitych standardów jako formy edukacyjnych przeglądów zdrowia, pozwoli na innowacyjne wprowadzanie nowych sposobów łączenia kultury zdrowia i kultury pamięci z kulturą poznania do programów polityk społecznych wspólnot samorządowych. Ułatwi rozwój infrastruktury solidarnego rozwoju wiedzy.

Sądzimy, że wprowadzenie rekomendowanych propozycji systemu Narodowego Funduszu Rynku Telemedycznego do najbardziej dynamicznego zakresu usług medycznych, może się stać inspiracją cyfrowego wsparcia wolności i solidarności w innych obszarach społecznej gospodarki rynkowej.

 

216 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora

podobna tematyka

Andrzej.Madej
Społeczny rozruch narodowej odporności (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Kompost narodowego systemu ochrony zdrowia (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Bezpieczeństwo i efektywność cyfrowych danych medycznych (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Muzeum Pamięci Krajobrazu - zdrowie (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Humanizacja czy cyber-zniewolenie (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Telemedycyna po pandemii (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Dobroczynność przeciw zarazie (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Wojna o wiedzę (Gospodarka, ekonomia)
Andrzej.Madej
Kultura pamięci (Polska)
Andrzej.Madej
Bezwolne szkoły (Gospodarka, ekonomia)

© niepodległy.pl 2019-2020   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑