słowa kluczowe: II Żydokomuna, III Wojna Światowa, agonia Zachodu, nowy ład światowy, upadek USA.
Świat2020.02.28 19:39

COVID-19 i inny zachodni cymes

   
 

Nowopowstały komunistyczny konglomerat Chin i zmutowanej do formy II Żydokomuny (ZSRR bis) Rosji, nie ustabilizował się jak do tej pory.   


 

W miarę coraz gwałtowniej postępującego rozpadu „nowego porządku światowego” (NWO), destabilizuje się też globalna sytuacja w każdej bez wyjątku dziedzinie.

 

Nowopowstały komunistyczny konglomerat Chin i zmutowanej do formy II Żydokomuny (ZSRR bis) Rosji, nie ustabilizował się jak do tej pory.   

 

Jak iluzoryczna jest potęga tego tworu, pokazują egzotyczne sojusze Kremla z państwami należącymi do innych kręgów kulturowych, cywilizacyjnych i rasowych, takich jak Indie, Turcja, Iran, itp. Przykładowo, polityczna, gospodarcza i militarna współpraca z Turcją nie przetrwała nawet roku i przerodziła się, jak na razie, w ograniczony konflikt militarny (https://news.antiwar.com/2020/02/27/russian-airstrikes-kill-at-least-34-turkish-soldiers-in-syria/), ale już niosący śmierć dziesiątkom żołnierzy obu stron.   Amerykański atak biologiczny COVID-19 na Chiny ( https://wordpress.com/block-editor/post/drnowopolskipolskapanorama.home.blog/193) wstrząsnął ich potęgą gospodarczą, ukazując dobitnie, że największa potęga przemysłowa świata, w bardzo krótkim czasie może przekształcić się w PRL okresu stanu wojennego, gdzie ludzie toczą dziś w sklepach bitwy nawet o papier toaletowy (https://www.unz.com/akarlin/corona-will-kill-millions-crater-the-world-economy/). 

 

Powyższe nie oznacza oczywiście, że Zachodnie Imperium Zła (USA & wasale) uzyskuje przewagę w tych globalnych zmaganiach.  Prawda o tym zaczyna się nawet przebijać do totalnie propagandowych korporacyjnych amerykańskich mediów, gdzie na jednym z głównych kanałów telewizyjnych Fox News, wiodący komentator Tucker Carlson (https://youtu.be/iruf0Qc7saw)

konstatuje całkowity upadek USA, w każdej bez wyjątku sferze i obarcza zań winą zdegenerowane oligarchiczne „elity” tego państwa.

Jeszcze dobitniej wyraża się o sprawach Zachodu znany niezależny analityk gospodarczy Max Keiser, który w najnowszym odcinku swego programu „Keiser Report” (https://youtu.be/0ja8Z6f4Tz0)  

ukazuje gospodarczą i społeczną śmierć Stanów Zjednoczonych, a w dalszej kolejności ich europejskich wasali.  Podkreśla on, że obecny kryzys zawiązany z wirusem COVID-19, obnażył prawdę o całkowitym rozczłonkowaniu sfery finansowej, w której pławią się „obłąkane sfery globalistycznej oligarchii finansowej” i realnej gospodarki światowej.  Podczas gdy „supply chain” odpowiedzialny za  światową produkcję i dystrybucję, niezbędnych do fizycznej egzystencji Ludzkości, dóbr materialnych, został poważnie nadszarpnięty z powodu chińskiego kryzysu epidemiologicznego, „rynki finansowe”, a co za tym idzie ich żydowscy właściciele, nie wykazują większego stresu z tym związanego , delektując się nadal  „pomnażaniem bogactwa”, wyrażonego w wirtualnych, elektronicznych pieniądzach, których zarówno koszt „produkcji”, jak i autentyczna wartość są dokładnie równe ZERU. 

 

Jak słusznie twierdzi autor, system gospodarczy oparty na tak obłąkanych zasadach, nie może przetrwać obecnych przeciążeń związanych z narastającym globalny chaosem we wszystkich dziedzinach życia społecznego.  Tak więc, wydaje się pewnym, że kompletnie zdeprawowane społeczeństwa Zachodu, nie zdające sobie nawet sprawy z oblicza i skali zagrożenia, zakończą swoją żałosną egzystencję, a na ich miejsce pojawią się nowe, prymitywniejsze, ale za to mniej zdegenerowane cywilizacje.

Podobnie ma się sytuacja z III RP, pozbawioną narodowych elit, której władcy nie konstatują niczego poza swymi wąsko pojętymi interesami i taktycznymi przepychankami skierowanymi na maksymalne przypodobanie się swym patronom, czyli nie komu innemu, jak „obłąkanym światowym oligarchom”.

 

 

 https://wordpress.com/view/drnowopolskipolskapanorama.home.blog 

186 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   

podobna tematyka

drnowopolski
Globalny Sitrep na pierwszy kwartał 20 roku (Świat)

© niepodległy.pl 2019-2020   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑