słowa kluczowe: Teutoni, bank zadłużenie.
Blog2019.07.22 09:37

Czy potomkowie Teutonów są niepodlegli?

 
 
Pytanie w ramach refleksji  co to znaczy "niepodległy.pl"
 

Deutsche Bank has $49 trillion exposure in derivatives and is about to collapse

That is $600,000 for every citizen of Germany

That is $100,000 for every citizen of the EU

That is $7,000 for every human being on the planet

That is insane

BrExit is the least of our worries

Przetłumaczone z angielskiego przez 

Deutsche Bank ma $49 000 000 000 000 ekspozycji w instrumentach pochodnych i ma się załamać

To jest $600, 000 dla każdego obywatela Niemiec

To jest $100, 000 dla każdego obywatela UE

To jest $7, 000 dla każdego człowieka na świecie

To jest szalone

Brexit jest najmniejszym z naszych zmartwień

 

753 odsłony średnio 3,7 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Czy potomkowie Teutonów są niepodlegli? 
Piotr Testowicz, 2019.07.22 o 12:31
A to nie powinno być w dziale "z innych stron"? Pozdrawiam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy potomkowie Teutonów są niepodlegli? 
Zbigniew Jacniacki, 2019.07.22 o 14:00
Nie wiem. Myślę, że mam swój blog w dziale "blogi"i umieszczam na nim to, co uznaję za stosowne.
jest bez znaczenia, gdzie administratorzy ją przeniosą.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy potomkowie Teutonów są niepodlegli?   
Lotna, 2019.07.22 o 14:37
Interesująca wiadomość, teraz tylko jeszcze trzeba by było przetłumaczyć ją na język polski. :)
Wujek Google tłumaczy całkiem nieźle. :)

Financial exposure is the amount an investor stands to lose in an investment should the investment fail. For example, the financial exposure involved in purchasing a car would be the initial investment amount minus the insured portion. Knowing and understanding financial exposure, which is an alternative name for risk, is a crucial part of the investment process.
Czyli
Ekspozycja finansowa to kwota, którą inwestor może stracić w inwestycji w przypadku niepowodzenia inwestycji. Na przykład ekspozycja finansowa związana z zakupem samochodu byłaby początkową kwotą inwestycji pomniejszoną o część ubezpieczoną. Znajomość i zrozumienie ekspozycji finansowej, która jest alternatywną nazwą ryzyka, jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.

Derivative instrument: a contract or instrument (such as a future, option or warrant) whose value results from the value of the underlying assets and is dependent on it.
Definition: a derivative is a contract between two parties that derives its value / price from underlying assets. The most common types of derivative instruments are futures, options, forwards and swaps.

Description: It is a financial instrument that derives its value / price from underlying assets. Initially, a basic corpus is created, which can consist of one security or a combination of different securities. The value of underlying assets must change because the value of underlying assets is constantly changing.

In principle, shares, bonds, currencies, commodities and interest rates are underlying assets.

Tłumaczenie:
Instrument pochodny: kontrakt lub instrument (taki jak przyszłość, opcja lub warrant), którego wartość wynika z wartości aktywów bazowych i jest od niego zależna.
Definicja: instrument pochodny jest umową między dwiema stronami, która czerpie swoją wartość / cenę z aktywów bazowych. Najpowszechniejszymi rodzajami instrumentów pochodnych są kontrakty futures, opcje, forwardy i swapy.

Opis: Jest to instrument finansowy, który czerpie swoją wartość / cenę z aktywów bazowych. Początkowo tworzony jest podstawowy korpus, który może składać się z jednego zabezpieczenia lub kombinacji różnych papierów wartościowych. Wartość aktywów bazowych musi się zmienić, ponieważ wartość aktywów bazowych stale się zmienia.

W zasadzie akcje, obligacje, waluty, towary i stopy procentowe są aktywami bazowymi.

Czyli, tłumacząc takiemu laikowi jak ja, wynika z tego, że super solidny Deutsche Bank gra w ruletkę finansową stawiając na niepewne inwestycje i kombinacje finansowe i w wypadku ich niepowodzenia ryzykuje 49 trylionów dolarów, co grozi jego zawaleniem.
Dawno minęły czasy, kiedy banki były instytucjami godnymi zaufania.

Przepraszam, że się wcinam z tym długim komentarzem, ale zupełnie nie mogłam zrozumieć o co chodzi i teraz już sobie to wyjaśniłam. :)
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  

© niepodległy.pl 2019-2021   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑