słowa kluczowe: Chiny.
Świat2019.07.17 11:39 15:24

Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa

 

versus Narodowy Program Nabycia Damy z Łasiczką

 
http://chiny24.com/nauka/iluminaci-w-chinach-czyli-18-priorytetow-rozwoju-panstwa
 

Yue Bilin

Pasjonat Chin od ponad 35 lat, uczeń Zhuang Zhou, miłośnik chińskiej literatury klasycznej, uważny obserwator Chin współczesnych.

Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa

Nie będę ukrywał, że do napisania artykułu zainspirował mnie ostatni post Redaktora Ślazyka „Po nas choćby potop”. Sugerował w nim, że po pierwsze za obecnym, zdumiewającym i zapierającym dech w piersiach rozwojem Chin stoi jakieś tajemnicze, unikające sławy medialnej gremium, po drugie zaś owo gremium permamentnie i od wielu lat rzeczonego redaktora podsłuchuje i co lepsze pomysły mu bezlitośnie kradnie, jak nie przymierzając PiS program socjalny PO. Poruszony do głębi (jak to – naszych podsłuchują?!!) niezwłocznie przystąpiłem do poszukiwania w Chinach śladów Iluminatów, Masonów tudzież Cyklistów – którzy niechybnie owe gremium mistyczne tworzą. Wyniki mojego prywatnego śledztwa przedstawiam poniżej.

Okazało się, że jednak szeroko rozumiane media wiedzą kto zacz i imię jego – 中国科学院 – czyli po naszemu… Chińska Akademia Nauk. Latem roku 2007 podczas prac nad planami rozwojowymi w zakresie nauki i technologii uczeni doszli do wniosku, że ze względu na stopień skomplikowania procesów technologicznych naukowych i wzajemnego powiązania ze sobą nauki, gospodarki i społeczeństwa konieczne jest stworzenie planów krótko- (do 2020), średnio- (do 2030) i długoterminowych (do 2050) Tak na marginesie – dla Chińczyków plan na 13 lat (od 2007 do 2020) to plan krótkoterminowy :)

 Zdefiniowano 18 kluczowych kategorii, dla których takie plany powinny zostać opracowane:

 1. Energia (produkcja, zużycie, nowe technologie)
 2. Zasoby wodne
 3. Zasoby mineralne
 4. Zaosby morskie
 5. Ropa naftowa i gaz
 6. Populacja (zjawiska demograficzne) i zdrowie
 7. Rolnictwo
 8. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych (przyjazny naturze)
 9. Nauki biologiczne (sekwencjonowanie genomów, bionika i nano-bionika, bio-ekonomia)
 10. Rozwój regionalny
 11. Przestrzeń kosmiczna i technologie kosmiczne
 12. Informacja (informatyzacja, przetwarzanie, gromadzenie, itp)
 13. Zaawansowana produkcja (niskoemisyjność, wszechobecne sieci sensoryczne, zielona produkcja)
 14. Zaawansowane materiały
 15. Nano (nanotechnologia, nanonauka)
 16. Badania interdyscyplinarne i podstawowe
 17. Super projekty badawcze (wymagające ogromnych zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych)
 18. Bezpieczeństwo narodowe i publiczne.

W pracach nad przygotowaniem map drogowych dla powyższych kategorii uczestniczyło ponad 300 specjalistów z Chińskiej Akademii Nauk z takich dziedzin jak nauka, technologia, zarządzanie, dokumentowanie i obieg informacji. Została opracowana szczegółowa metodologia badań i prac, którą chciałbym teraz przedstawić, gdyż według mnie warto zobaczyć nie tylko co Chińczycy planują, ale też jak. Może ktoś u nas w kraju wyciągnie z tego jakieś wnioski? No dobrze, pożartowaliśmy sobie, a teraz czas na konkrety:

 1. Powołano strukturę organizacyjną. Określono kto zarządza całym programem, kto jest odpowiedzialny za napisanie raportu, kto koordynuje badania, wybiera naukowców do konkretnego projektu, organizuje warsztaty i spotkania grup roboczych, itp.;
 2. Opracowano szablon raportu (wymagania, cele, podstawowe problemy naukowe, kluczowe problemy technologiczne, itp);
 3. Określono kryteria doboru uczonych. Mieli to być zarówno uczeni w średnim wieku jak i „młode pistolety” z otwartą głową. Niezbędni byli nie tylko specjaliści z konkretnych dziedzin nauki, ale również od zarządzania, obiegu dokumentów i informacji oraz kwerend. Upewnionio się, że w grupie będą uczeni zarówno doskonale zorientowani w najnowszych trenadach i odkryciach naukowych jak i tacy, którzy są odpowiedzialni za wyznaczanie celów strategicznych i ocenianie ich wykonalności;
 4. Zorganizowano warsztaty.
 • Odbyły się t3 warsztaty wysokiego szczebla (szefowie grup roboczych wszystkich 18 kategorii, czołowi naukowcy) Określano wspólne cele i wzajemną zależność pomiędzy kategoriami.
 • Odbyło się również 8 specjalistycznych warsztatów, w trakcie których zdefinowano 8 najważniejszych wyzwań dla rozwoju społeczno-ekonomicznego Chin i określono 22 najważniejsze problemy, jakie należy rozwiązać.
 • Grupy robocze podzielono na mniejsze zespoły pracujące nad konkretnymi dziedzinami – one również miały swoje warsztaty – w sumie ponad 70. Dodatkowo zorganizowano warsztaty interdyscyplinarne i międzygrupowe.
 • Miały miejsce również warsztaty, na które zapraszono czołowych krajowych (spoza Chińskiej Akademii Nauk) i światowych specjalistów, i proszono ich o sugestie dotyczące rozwoju nauki i technologii w okreslonych dziedzinach.
 1. Opracowano mechanizm okresowego przeglądu i weryfikacji map drogowych. Zdefiniowano cztery kluczowe kategorie mające wpływ na ewentualne zmiany w opracowanych mapach drogowych – zasoby i środowisko naturalne, strategiczne technologie, bionauka i technologia oraz badania podstawowe. Eksperci (krajowi i zagraniczni) przejrzeli szkice raportów, komentowali ich ogólną strukturę, opisywali obecne i przyszłe problemy do rozwiązania oraz prezentowali swoje uwagi i sugestie. Dla każdej z 18 kategorii ustalono obowiązek ukatualnia raportów ich dotyczących co 3 do 5 lat i powołano specjalne zespoły robocze, które były za to odpowiedzialne.

Rzeczone raporty (mapy drogowe ) rozwoju do roku 2050 zostały opracowane i opublikowane. Są też na bieżąco weryfikowane i modyfikowane. Nie wiem czy odkrycie, że za wieloma „tajemniczymi” sprawami związanymi z rozwojem ekonomicznym, społecznym i technologicznym Chin nie stoją żadne Elfy, Iluminaci, tudzież inne siły mistyczne, tylko rzetelne długofalowe planowanie, poparte żmudną pracą oraz żelazną konsekwencją w realizacji owych planów powinno cieszyć, czy też nie. Z jednej strony to chyba dobrze wiedzieć, że nie potrzeba żadnych sił nadprzyrodzonych do solidnego planowania rozwoju państwa i społeczeństwa, które przynosi wymierne korzyści. Wystarczy powołać strukturę organizacyjną, określić kryteria doboru uczonych, itp, itd (patrz instrukcja powyżej). Z drugiej strony, fajnie byłoby wszystko zwalić na owych „onych” (mistyczne gremium, obcych lub inne cuda) i usprawiedliwić naszą „permamentną niemoc”. Cóż, niektórzy mimo wszystko próbują. Kiedy prezentowałem wyniki swych poszukiwań mojej Lepszej Połowie, ta spojrzała na mnie z politowaniem, wydęła usta i z pobłażliwością dla mej nieskończonej głupoty powiedziała – „No tak, ale oni w Chinach nie mają demokracji, więc sobie mogą takie planowanie na 50 lat robić. A u nas co 4 lata to się wszystko wywraca do góry nogami” – więc jak widać, jak się chce to zawsze wymówkę można znaleźć. I tu zakończmy, bo strach ciągnąć temat, bo może faktycznie z tą demokracją to coś jednak nie tak.

Myślę, że po przeczytaniu powyższego tekstu stanie się jasne (i oczywiste), skąd Chiny mają 18 miesięczną przewagę technologiczną w 5G nad USA, dlaczego zakończyły już ogólnokrajową sieć połączeń kolei wielkich prędkości i teraz zabierają się za jej rozbudowę i przyłączenie małych prowincjonalnych miejscowości (taki odpowiednik naszej odbudowy połączeń PKS J) oraz dlaczego przodują w rozwiązaniach z zakresu przetwarzania danych w chmurze i uczenia maszynowego. Nie czas i miejsce, aby szczegółowo opisywać tutaj mapy drogowe 2050 dla wszystkich 18 kategorii (to ponad 2500 stron), ale myślę, że klika „rodzynków” się Szanownym Czytelniczkom i Czytelnikom należy, żeby za lat kilka się znowu nie dziwować, skąd Chińczycy to mają i jak na to wpadli? Zatem na zakończenie mój własny, autorski, best-of-the-best z kliku wybranych map drogowych:

 Przestrzeń kosmiczna i technologie kosmiczne:

Platforma Naukowa „Cyfrowa Ziemia” – chińska odpowiedź na Google Earth. Docelowo ma to być własna (krajowa) wersja aplikacji, której treść (czyli cyfrowe mapy całej kuli ziemskiej) będą aktualizowane początkowe w cyklu 1-rocznym, by poprzez cykl tygodniowy dojść do cyklu jednodniowego (około roku 2030), a potem na życzenie, na każdym urządzeniu, w każdym miejscu, w dowolnym czasie (rok 2050).  Oczywiście wymaga to sieci własnych satelitów oraz centrum przetwarzania naziemnego, które ma się składać z węzła centralnego (Pekin), 3 węzłów sieciowych (Miyun, Kashi, Sanya) i 18 węzłów lokalnych. Dodatkowe stacje nasłuchowe mają powstać (lub już są) na biegunie północnym i południowym oraz w Brazylii.

Sieciowy System Symulacji Ziemi – wszystkie dane zgromadzone na potrzeby powyższego projektu (plus wiele innych z balonów meteorologicznych, satelitów niskoorbitowych, obserwatorium na Księżycu, itp.) mają stać się podstawą do stworzenia cyfrowego symulatora zjawisk pogodowych i atmosferycznych na Ziemi. Uczeni i decydenci chińscy chcą za jego pomocą:

 • Monitorować i analizować zmiany pokryw śnieżnych i wiecznej zmarzliny na obszarach Wyżyny Tybetańskiej;
 • Monitorować rolnictwo , zasoby naturalne i katastrofy naturalne;
 • Badać cykle pogodowe, cykle dwutlenku węgla w atmosferze, zmiany pokrywy chmur, poziomu radiacji, i wiele innych;
 • Estymować długoletnie zmiany klimatyczne, monitorować smog lokalnie i globalnie, monitować i nadzorować całość gruntów rolnych na terenie Chin, monitorować ocean i zmiany w linii brzegowej;

Nauki biologiczne (sekwencjonowanie genomów, bionika i nano-bionika, bio-ekonomia)

Wdrożenie baz danych genomów, transkryptomów, proteomików, metabolomików, itp. W latach 2021 do 2035 Chińczycy planują posiadać publiczne dostępne bazy dla biologii systemowej (sieci interakcji białek, ścieżki metaboliczne, itp.) – zarówno na poziomie mikroskopowym (pojedynczych reakcji chemicznych) jak i makroskopowym (ekosystemy). W latach 2036 do 2050 w oparciu o tą widzę będzie możliwe syntetyzowanie sztucznych chromosomów glonów i kręgowców. Pojawią się pierwsze zaprojektowane i wytworzone przez człowieka komórki i ekosystemy do fotosyntezy, wiązania azotu cząsteczkowego, itp.

Zrównoważone użytkowanie strategicznych zasobów biologicznych. Do 2020 roku ma zostać opracowany narodowy program wspierania badań podstawowych i technologicznych w zakresie:

 • odkrywania nowych gatunków;
 • tworzenia banków materiałów genetycznych;
 • wykorzystywania zasobów genetycznych charakteryzujących się szybkim wzrostem i odpornością na stres (rozumiany jako odporność na zimno, suszę, zasolenie gleby, itp.);
 • wspierania bio-przemysłu i rekultywacji terenów nie nadających się ani na uprawy, ani na pastwiska, itp.

Zaawansowana produkcja (niskoemisyjność, wszechobecne sieci sensoryczne, zielona produkcja)

Wszechobecne sieci sensoryczne. Wykorzystując zalety technologii 6G (Chińczycy pracują już nad technologią 6G) zbudowanie rozwiązań dla przemysłu (około roku 2030) opartych o rozproszoną, płaską strukturę zarządzania informatycznego; samodiagnozujący i samonaprawiający się sprzęt; zdalne zarządzanie i aplikacje sieciowe oraz rozwiązania e-commerce wykorzystujące przetwarzanie rozpowszechnione (pervasive computing)

Zielona produkcja (green manufacturing). W ramach tego dość obszernego pojęcia podejmuje się prace nad nowymi procesami technologicznymi uwzględniającymi modułowość konstrukcji, łatwość serwisowania i aktualizowania modułów, łatwość demontażu, wysoki stopień recyclingu, wykorzystywanie technologii wykonywania elementów w sposób wymagający jak najmniejszej ilości etapów pośrednich; wykorzystywanie zaawansowanych technologii modelowania powierzchni materiałów zmieniających ich morfologię, skład chemiczny, strukturę i cechy odpornościowe.

Energia (produkcja, zużycie, nowe technologie)

Czysta energia węglowa. W Latach 2021 do 2023 wdrożenie na skalę przemysłową rozwiązań takich jak gazyfikacja węgla, spalanie węgla w czystym tlenie (technologie pochodne od oxyfuel), przechwytywanie i składowanie CO2, rozkład węgla z wykorzystaniem mikroorganizmów (bakterii), dekompozycja termiczna.

Polityka energetyczna na lata 2021-2035. Masowe wdrażanie pojazdów elektrycznych i na ogniwa paliwowe; zaawansowane budownictwo energooszczędne; nowe technologie przetwarzania ropy naftowej; zaawansowane rozwiązania z zakresu zarządzania siecią energetyczną uwzględniające specyfikę generowanej energii odnawialnej (zmienność w czasie); wdrażanie elektrowni jądrowych czwartej generacji; instalacje na skalę przemysłową cienkowarstwowych ogniw słonecznych; komercyjne wdrożenia technologii geotermalnych; wykorzystywanie hydratów gazowych do produkcji energii.

Zasoby morskie

Plany oceanograficzne na lata 2020-2030. Wysłanie batyskafu na głębokość do 11 km. Wykonanie odwiertu do 1km pod powierzchnią morską. Opracowanie systemu wczesnego ostrzegania dla zmian w ekosystemach morskich. Zakończenie procesu digitalizacji całego chińskiego wybrzeża.

 

1816 odsłon średnio 5 (6 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Ikulalibal, 2019.07.17 o 12:43
Za pozwoleniem ale brakuje mi jednoznacznej opinii czy te 18 priorytetów to źle czy dobrze.
Autor musi mieć świadomość że przytłaczająca większość spośród nas (czytelników)nie ma bladego pojęcia o "chińskich sprawach" a to co wiemy pochodzi z trzeciej a nawet czwartej,ręki.Ale że mamy świadomość iż nasze,podobnie jak i wszystkie zachodnie media, łżą jak parszywe psy, przeto zdajemy sobie sprawę że o Chinach praktycznie niczego nie wiemy.Musi pan zatem uwzględnić ten nasz stan "głębokiego niezaawansowania" i pisać w sposób który jesteśmy w stanie pojąć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa 
Paulus Aquarius - O.R.B.O, 2019.07.17 o 14:56
"Za pozwoleniem ale brakuje mi jednoznacznej opinii czy te 18 priorytetów to źle czy dobrze."

DOBRZE ! Chodzi o unaocznienie, że to nie jakiś tam spisek tylko solidne chińskie ULTRA-KOMPLEKSOWO-ORGANIZACYJNE podejście chińskich elit, administracji, itp stoi u podstaw dynamicznego( bez precedensu) rozwoju Państwa Środka
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Krzysztof J. Wojtas, 2019.07.17 o 13:15
Pierwszą kwestią, która powinna być wyjaśniona, to, czy to ma być Polska, czy Polin?

Sądzę, że jest gremium, które zarządza,pewnie nawet bardziej szczegółowo, o tym jak przekształcić Polskę w Polin, gdy utrzymanie polskości jest prowizorką.

Dopiero później można o innych kwestiach.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Jasiek, 2019.07.17 o 13:32
"Pierwszą kwestią, która powinna być wyjaśniona, to, czy to ma być Polska, czy Polin?"

A Pan co by wolał?
Uprzejmie pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Krzysztof J. Wojtas, 2019.07.17 o 13:55
Potrzebny mi jasiek, bo się ostatnio nie wysypiam....
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Ikulalibal, 2019.07.17 o 13:37
Przepraszam bardzo ale zupełnie nie rozumiem dlaczego autor zamieszczający artykuł o Chinach miałby "wyjaśniać kwestie czy ma być Polska czy Polin"
Czytelnikom tego tematu zupełnie wystarczy jeśli autor wyjaśni nurtujące nas kwestie związane z Chinami.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Krzysztof J. Wojtas, 2019.07.17 o 13:54
To po co autor zamieszcza tekst o Chinach i ich organizacji?
Aby się kpy dziwowały, czy dla jakiegoś porównania?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa 
Paulus Aquarius - O.R.B.O, 2019.07.17 o 15:48
zamieszczam głównie notki na tematy z poza naszego polskiego podwórka. Wychodzę z założenia, że to realnie ma wpływ na los Planety Ziemia jest ciekawsze niż to co na ów los ma wpływ znikomy. Polska jest mało znaczącym pionkiem na szachownicy, zaś Chiny jednym z najważniejszych
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Jasiek, 2019.07.17 o 16:54
"Polska jest mało znaczącym pionkiem na szachownicy, zaś Chiny jednym z najważniejszych"

Aj waj! ;-)

Ja myślę, że Polska jest miejscem strategicznym między rimlandem a heartlandem - pionkami są "nasze" mężyki stanu.

5*

Pozdro!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Ikulalibal, 2019.07.17 o 13:16
Mam do autora pytanie nieomal prywatne ale sądzę że odpowiedź na nie może zainteresować nie tylko mnie.Otóż od czasu do czasu oglądam chińską telewizję CCTV w j.rosyjskim.Z całej bogatej oferty interesują nie filmy o żarciu i gotowaniu (cykl "chiny końcem języka")ale też społeczne np o tradycyjnych stopniowo zanikających rzemiosłach.Otóż w tych programach a konkretniej w ich głębokim tle,kiedy bohaterowie opowiadają o sobie,swoich rodzinach,przyjaciołach wyłania się informacja że i 40 lat temu i 50 lat temu,mimo politycznych zawirowań Chiny były zupełnie normalnym państwem.Nam przez ten czas sugerowano że tam wszyscy chodzą w kufajkach i modlą się do Mao a oni w tym czasie i studiowali zagadnienia starożytnej porcelany i powoływali zespoły specjalistów do rekonstrukcji unikalny zabytków.Pokazuje się i opowiada o nieprzerwanie od stulecia działających i wspieranych przez państwo warsztatach w których kontynuuje się prastare technologie.itd.Co ja mam o tym myśleć? kłamie ta CCTV czy przez dziesięciolecia kłamała propaganda?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa 
Piotr Testowicz, 2019.07.17 o 13:29
Akurat portrety Przewodniczącego Mao do dziś wszędzie i oficjalnie wiszą.
To jest cywilizacja kopca termitów. Nasze zachodnie korpo to przy tym przedszkola.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Jasiek, 2019.07.17 o 13:42
"To jest cywilizacja kopca termitów. Nasze zachodnie korpo to przy tym przedszkola."

Ja tam się do korpo nie przyznaję - wybitnie mi to nie leży. Kopiec termitow też jes nieciekawy. Coś musi być na rzeczy z tym łamaniem praw człowieka. Traktowanie ludzi jak termitow jest dla mnie złem. Człowiek to człowiek i każdy ma swoją godność.
Tak myślę.
Ukłony
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Światowid, 2019.07.17 o 13:36
Interesujące ... Niby odpowiedź, a zupełnie nie-odpowiedź ...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa 
Piotr Testowicz, 2019.07.17 o 14:07
To zależy, czy pytanie dotyczy tego, jakie były wtedy Chiny, czy tego, jak są teraz tamte czasy przedstawiane.
Nikt tu nie musi kłamać i przeinaczać - oni naprawdę mogą nie widzieć tego, co my. To nie tylko inna kultura, ale inna cywilizacja - jak ktoś już wspomniał.
A za dostrzeżenie "narracji trzeciego planu" w tych chińskich filmach należą się Ikulalibalowi gratulacje!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Światowid, 2019.07.17 o 14:17
Ciekawe, znów niby-odpowiedź ... A w rzeczywistości kolejny unik, tym razem ze zmianą tematu ...

To ja zadam pytanie pomocnicze: czy w KRLD po 1993 zjadali się nawzajem z głodu i jedli trawę, czy nie?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa 
Piotr Testowicz, 2019.07.17 o 14:41
Hobbystycznie może i zjadali, ale nagminnie to chyba nie.
Mylę się?
Czy ta odpowiedź nie jest już zbyt wymagająca dla Szanownego Przedpiścy, by zostać uznaną za, no właśnie: odpowiedź?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Światowid, 2019.07.17 o 15:12
Znów bardzo ciekawa nie-odpowiedź, typowa dla reprezentowanej przez Pana wspakultury. Jak to się ma do takiej książki, z której pochodzi cytat:

"Wasza mowa niech będzie: "Tak - tak, nie - nie". A co nadto, z zepsucia jest" (Mt 5,37)

Czy mam zrobić wykładnię Panu, wycierającemu sobie co rusz usta "prawdą" "unikalną dla cywilizacji łacińskiej"? Tyle, że ja nie potrzebuję Pana kolejnych demonstracji, żeby wiedzieć do jakiej "prawdy" Pana "cywilizacja łacińska" jest przywiązana ( +zakop999pl.neon24.pl ). To jest uwaga do przemyślenia, najlepiej leżąc krzyżem ...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa 
Paulus Aquarius - O.R.B.O, 2019.07.17 o 16:25
Tak propaganda kłamała - ale to jest nieco głębiej wpisane w mentalność "zachodniego" człowieka ( homo-westernus ;) ), który podkreślał zawsze swoją wyższość nad azjatami i nie tylko...

DZISIAJ POJAWIA SIĘ TA CHWILA: sprawdzam!

Koniec dominacji zachodu to już niemal fakt...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Lotna, 2019.07.17 o 15:30
Dziękuję za link. Zapatrzenie w Chiny jest, jak widać, dość powszechne i jakoś nikt nie zważa na to, że jest to cywilizacja, a co za tym idzie, mentalność, zupełnie obca naszym, czy choćby zachodnim, wartościom. Autor załączonego artykułu pisze o technokratach, a nie iluminatach. Czy ci technokraci są powiązani z iluminatach? Bardzo możliwe, choć oczywiście pewności nie ma, choć poszlaki są.
Chiny, owszem, należy obserwować i uczyć się od nich, niemniej jednak nie bezkrytycznie. No bo jak zlasowany trzeba mieć mózg, aby napisać coś takiego:
„Potrzebujemy dróg, połączeń kolejowych, regulacji rzek, szybkiego zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym, sieci 5G,{!} ujednoliconego systemu informatycznego, w którym obywatel mógłby funkcjonować dzięki numerowi PeSeL oraz dowodowi osobistemu z chipem, a dzięki któremu mógłby uzyskać zarówno akt urodzenia, jak i zarejestrować samochód, czy wybranemu specjaliście udostępnić pełna historię wszystkich wykonanych w ostatnich latach badań. Wszystkie te działania potrzebują państwa jako regulatora, inicjatora i protektora jednocześnie.”
Wszystkie powyższe „potrzeby” oprócz dróg i połączeń kolejowych, służą inwigilacji, a co za tym idzie, kontroli obywateli. A ten światły dureń pisze, że Polska tego potrzebuje! Zapewne jeszcze lepiej, aby ten nieszczęsny obywatel został zaczipowany w momencie urodzenia - cóź za oszczędność na dowodach osobistych i zmniejszeniu ilości plastyku z korzyścią dla środowiska naturalnego.
Autor powyższego wpisu powinien jednak słuchać, co Lepsza Połowa ma do powiedzenia. W Chinach nie ma żadnej demokracji i nigdy nie będzie. Jednostka się zupełnie nie liczy, wszystko jest podporządkowane hierarchicznej i bezwzględnej władzy od zawsze utożsamianej z władzą boską, a więc nie budzącą sprzeciwu, której służą urzędnicy i technokraci. To jest bezwzględne państwo-machina, które zmiażdży każdego obywatela, który będzie przeciwny choćby ułamkowi jego planu - i nawet tego nie zauważy.
Państwo z ogromnym potencjałem ludzkim wykorzystywanym i do myśli innowacyjnej i do niewolniczej pracy, z kastą skorumpowanych urzędników i przedsiębiorców, którzy piorą swoje brudne pieniądze kupując posiadłości na Zachodzie. Być może, wielu Chińczyków jest dumnych ze swojego kraju (czy mają wybór?), ale wielu ucieka stamtąd gdzie pieprz rośnie, kiedy to tylko możliwe i woli mieszkać w 10 osób w jednym mieszkaniu i harując dzień i noc, wspólnie się dorabiać własnego domu na obczyźnie, niż żyć w swoich wspaniałych Chinach. Chinach, których rozwoju i ekspansji należy się raczej bać, niż nim podniecać, choćby ze względu na ich brak poszanowania jednostki, o kobietach nie wspominając i chorobliwą hierarchiczność, a z drugiej strony bezwzględne posłuszeństwo, niekoniecznie wymuszone, jak również ze względu na brak etyki i moralności w naszym rozumieniu, o czym świadczy powszechne tam ludobójstwo kobiet (usuwanie płodów żeńskich), czy beztroskie gmeranie w ludzkich genach.
Jedno jest pewne: nieuchronny, choć, być może, jeszcze bardzo daleki, upadek tego państwa będzie spektakularny na skalę dotąd niespotykaną w znanej historii. (Pociecha dla przyszłych pokoleń, o ile te wspaniałe Chiny w ogóle dopuszczą do ich narodzenia, bo władza zawsze korumpuje; tym bardziej, władza absolutna.)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Ikulalibal, 2019.07.17 o 15:54
Dlaczego Lotna pisze o (ma się rozumieć chińskiej) "kaście skorumpowanych urzędników" ?
Czy dlatego że w Chinach korupcja ciągle jeszcze po starodawnemu jest przestępstwem zaś na Zachodzie korupcja przeszła "cudowną" metamorfozę stając się lobbingiem więc już nie nastręcza bólu głowy bo zidiociałe zachodnie społeczności uwierzyły że korupcja nie istnieje.
Prawda zaś jest taka że korupcja na Zachodzi przybrała rozmiary na przestrzeni całej historii ludzkości po prostu niebywałe.
I co to znaczy "brak etyki i moralności w naszym rozumieniu" ?
Czy to chodzi o tą etyką i moralność w naszym rozumieniu z powodu której nasza zachodnia cywilizacja (a nie chińska) stacza się w przepaść niebytu?

PS
ale apropo korupcji;czy Lotna może wie co dalej ze śledztwem w sprawie śmierci audytora który miał skontrolować wydatki NATO?
Niepokoi mnie brak informacji.A przecież chodzi o przejrzystość naszych -zachodnich mechanizmów finansowych a nie jakiś niejasnych i mrocznych chińskich.
+newsbook.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Lotna, 2019.07.17 o 16:00
Nie czepiaj się, przeczytaj ze zrozumieniem, bo napisałam dość wyraźnie, o czym mówię. Świat jest tak urządzony, że korupcja istnieje wszędzie, a im więcej samowoli władzy, tym jest ona większa. Wszędzie jest ona przestępstwem, przynajmniej teoretycznie. Tyle tylko, że wyłapywane są plotki, a grube ryby żerują bez przeszkód. Żyjesz już kilka lat w Polsce, w UE i żyłeś kilka lat w PRLu, to powinieneś coś na ten temat wiedzieć. Włącz myślenie, to nie boli.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa 
Paulus Aquarius - O.R.B.O, 2019.07.17 o 16:12
Zapatrzenie w Chiny jest, jak widać, dość powszechne i jakoś nikt nie zważa na to, że jest to cywilizacja, a co za tym idzie, mentalność, zupełnie obca naszym, czy choćby zachodnim, wartościom.

:))) ZACHODNIE WARTOŚCI :d - NO COMMENT :)

W Chinach nie ma żadnej demokracji i nigdy nie będzie

NO I DLATEGO SIĘ ROZWIJAJĄ.

Jednostka się zupełnie nie liczy, wszystko jest podporządkowane hierarchicznej i bezwzględnej władzy od zawsze utożsamianej z władzą boską, a więc nie budzącą sprzeciwu, której służą urzędnicy i technokraci. To jest bezwzględne państwo-machina, które zmiażdży każdego obywatela, który będzie przeciwny choćby ułamkowi jego planu - i nawet tego nie zauważy.

STEREOTYPOWE MYŚLENIE TYPOWE DLA PRZECIĘTNEGO MIESZKAŃCA ZACHODU, KTÓRY O CHINACH MA BLADE POJĘCIE

Państwo z ogromnym potencjałem ludzkim wykorzystywanym i do myśli innowacyjnej i do niewolniczej pracy, z kastą skorumpowanych urzędników i przedsiębiorców, którzy piorą swoje brudne pieniądze kupując posiadłości na Zachodzie.

NIEWOLNICZA PRACA :)) - BREDNI CIĄG DALSZY

NO NIESTETY O CHINACH TRUDNO BĘDZIE NAM POROZMAWIAĆ BO TRZEBA BY SIE NAJPIERW POZBYĆ UPRZEDZEŃ CO DO CHIN.
JA INTERESUJE SIĘ TEMATEM CHIN OD LAT. OBSERWUJE BEZ ZAANGAŻOWANIA SIĘ EMOCJONALNEGO. NIE PODNIECAM SIĘ CHINAMI, ALE SPRAWIA MI FRAJDĘ OBSERWOWANIE JAK ZGNIŁY ZACHÓD DOSTAJE PRZTYCZKA W NOS KITAJCÓW...
NO ALE CÓŻ...
KIEDY EUROPEJCZYCY ( NIE MÓWIĘ O SŁOWIANACH) UGANIALI SIĘ ZA TURAMI I ŻUBRAMI PO PUSZCZACH TO NA CHIŃSKIM CESARSKIM DWORZE PRZEPROWADZANO PISEMNE EGZAMINY DLA PRZYSZŁEJ ADMINISTRACJI
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Ikulalibal, 2019.07.17 o 16:31
Kilka lat temu ukazała się "wiadomość" wsparta zdjęciami jakoby Chińczycy gotowali zupę na ludzkich płodach.Ta informacja zapewne jest tak prawdziwa jak "informacje" o Korei Północnej którymi co rusz karmią nas "nasze media" .Tymczasem wielu ludzi z Zachodu którzy mieszkają (lub mieszkali) i pracują w Chinach, zapytani co ich w tym kraju najbardziej zdumiało odpowiadają że stopień w jakim rozpieszczone są dzieci.Ponoć chińskie bachory rozpuszczone są jak dziadowskie bicze.Wszystko im wolno,są bezkarne,krytyka ich zachowania jest niedopuszczalna a kary wogóle nie istnieją.Jak oni (chińczycy) osiągają taki efekt że z tych "strasznych Piotrusiów" wyrasta,bo wyrasta, całkiem sensowna młodzież a potem normalni dorośli,to bóg jeden wie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Lotna, 2019.07.17 o 17:38
O zachodzie też nie porozmawiamy, bo ty masz stereotypowe przeświadczenia przeciętnego Kowalskiego na temat zachodu. Albo jest to Mekka, do której wszyscy powinni pielgrzymować, albo jest „zgniły”. Ja mówię o cywilizacji, o wartościach ludzkich, wartościach, jakie wyznają przeciętni John i Jane, a ty utożsamiasz zachód z tym, co się wyprawia poprzez indoktrynację i inżynierię społeczną, plus ogłupianie medialne, bo według ciebie, to są wartości zachodnie. A może się mylę?

Możesz ignorować fakty o niewolniczych kondycjach pracowników, szczególnie z początków tej chińskiej rewolucji gospodarczej w Chinach, możesz się cieszyć, że „kitajcy dają prztyczka w nos zachodowi”, niemniej jednak, jeżeli ekspansja chińska będzie postępować razem z postępem ekonomicznym i technicznym, a na to się zanosi, to będzie to zagrożenie dla przeciętnego .kowalskiego, o ile nie ma on ochoty żyć w obozie koncentracyjnym, gdzie każdy jego krok, a nawet myśl będzie oceniana i kwalifikowana i gdzie rząd nie zostawi żadnego miejsca na prywatność i jakąkolwiek swobodę. Zagrożenie wcale nie mniejsze niż zachodni, a raczej żydo-syjonistyczny NWO.

Poza tym, pisanie wielkimi literami jest w necie uważane za krzyk. Krzyczeć nie trzeba, bo nawet głusi umieją czytać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa 
Paulus Aquarius - O.R.B.O, 2019.07.17 o 23:23
"zagrożenie dla przeciętnego .kowalskiego, o ile nie ma on ochoty żyć w obozie koncentracyjnym, gdzie każdy jego krok, a nawet myśl będzie oceniana i kwalifikowana i gdzie rząd nie zostawi żadnego miejsca na prywatność i jakąkolwiek swobodę"

ehh.. mówiłem ,że nie pogadamy...
No bo jak skoro ..proszę wybaczyć !- brakuje Pani rzetelnej wiedzy na temat Systemu Oceny Społecznej w Chinach. Kojarzy się to Pani (podobnie jak większości ludzi na Zachodzie) z totalną inwigilacją a tymczasem jest to nieco bardziej skomplikowane
Poniżej wyjaśnienie:
+chiny24.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Lotna, 2019.07.18 o 16:32
Ach, jak wiele tlumaczy ten artykuł.
„System wykorzystujący te właśnie cechy nie ma zastosowania w naszej kulturze, bowiem nie tylko do niej nie przystaje, ale wręcz z nią się kłóci. Odpowiada jednak realiom chińskim, przystaje do kontekstu społeczno-kulturowego współczesnej Chińskiej Republiki Ludowej.”
Ludzie byli tresowani, a teraz są jeszcze bardziej. Ale ma rację autor tamtego artykułu mówiąc, że ten system kłóci się z realiami innych kultur. Tu gdzie mieszkam, na tym zgniłym zachodzie, zanim nie zaczęły przyjeżdżać tu hordy imigrantów z krajów trzeciego świata, nie trzeba było żadnych punkcików za karę czy w nagrodę, aby nikt nie zabrał cudzego pozostawionego gdzieś mienia. Teraz jest to 50%-50%, że zniknie, albo ktoś odda do biura rzeczy znalezionych. Jak przybędzie więcej imigrantów z krajów o mentalności Kalego, to i wprowadzenie systemu stanie się „uzasadnione”. I o to właśnie chodzi. Trzeba mieć doprawdy mentalność niewolnika, żeby coś takiego zachwalać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Ikulalibal, 2019.07.18 o 08:28
Co w tym jest że wy,mieszkający za "wielką wodą", macie taką obsesje na temat "prywatności" ? Nawet osoby tak jak Lotna urodzone i wychowane w poczciwej Europie ledwie się znajdą za wiadomym oceanem a już zaczynają z tymi swoimi "zagrożeniami dla prywatności". Sugerują nawet że dbałość o prywatność jest cechą cywilizacji zachodniej zaś cechą innych (czytaj niższych) jest brak szacunku dla tej wartości.
Ja się z taką opinią absolutnie nie zgadzam co zamierzam udowodnić.
Otóż chorobliwa obawa o "prywatność" jest cechą kultury anglosaskiej.
Zaś Europę kontynentalną zawsze charakteryzowała spora otwartość na innego człowieka co przekładało się na utrwalony i akceptowany obyczaj częściowego "zawłaszczania" cudzej prywatności.
Kto z nas (ludzi w określonym wieku) nie pamięta tych ławeczek przed domami na których zasiadała "starzyzna" wiedząca o okolicznych mieszkańcach wszystko?Te starsze panie które z poduszką pod łokciami godzinami tkwiły w oknie obserwując wydawałoby się niezmienne otoczenie?
Ktoś doznał z tytułu ich istnienia jakiejś szkody czy straty? (szesnastolatek które dostały pasem po dupie od ojca który dowiedział się że córeńka całowała się z chłopakiem,nie liczę)
A spisy lokatorów na każdej klatce schodowej? a książki telefoniczne z nazwiskami i adresami? a biura adresowe w których bez większych trudności można było odszukać pożądany adres?
I dobrze było.Kłopoty zaczęły się dopiero wtedy kiedy pod wpływem "misjonarzy" zaczęto nas modernizować na amerykańską modłę.
Ludzie zaczęli się siebie bać.Już nie interesują się sprawami swoich sąsiadów bo za to można nawet ponosić konsekwencje prawne.
Coś zyskaliśmy? może bezpieczeństwo? A nic z tych rzeczy.Nasza prywatność właśnie dopiero teraz zagrożona jest jak nigdy przed tym.
Ktoś jest w mocy uchronić się przed telefonicznymi "akwizytorami"?
a te wszystkie kredyty bankowe wzięte na "skradzione dane osobowe" czyż ostatecznie wyrokiem sądu nie muszą być spłacane przez bogu ducha winnych ludzi?
Niech was pokręci z tą waszą "ochroną prywatności".Oddajcie mi tylko tamten świat w którym nikt nie bronił prywatności,wszystko było na wierzchu ale nikt nikogo się nie bał bo nie musiał.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Lotna, 2019.07.18 o 16:50
Skąd ci przyszło do głowy, że ledwie co zna lazłam się na zachodzie? Albo że tutaj nie było książek telefonicznych z adresami albo spisów lokatorów w budynkach mieszkalnych? Do dnia dzisiejszego istnieje „neighbourhood watch”, czyli obserwacja okolicy mieszkalnej przez osoby prywatne chcące się przyczynić do np. bezpiecznego powrotu dzieci ze szkół. Mają nawet znak z okiem wystawiony w oknie albo na budynku.
Niemniej jednak, co było za zamkniętymi drzwiami domu czy mieszkania było sferą prywatną i taką powinno zostać bez względu na to w jakim państwie człowiek mieszka. Ani telewizor, ani telefon, ani iPad, ani lodówka, ani „smart meter” (inteligentny licznik), nie powinien podsłuchiwać ani podpatrywać obywateli, bez względu na obojętnie jakie względy marketingu czy „bezpieczeństwa” by ich twórcom nie przyświecały. Wiadomo, źe najbezpieczniej jest w więzieniu.
Może tobie nie przeszkadza telewizor, który ogląda ciebie i twoją połowicę w akcji po wyłączeniu, ale wielu innym ludziom - tak.
A jak chodzi o te cudowna chińska technologie którymi się zachwycacie i która rzekomo jest tak bardzo wszystkim potrzebna, to poczytaj sobie tutaj. Może zmienisz zdanie, choć wątpię.
+www.torsionfield.eu
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa   
Ikulalibal, 2019.07.18 o 17:17
Człowiek to już takie zwierze które kieruje się doświadczeniem.
Zaś doświadczenie uczy że jak dotąd nasze prywatności i intymności doznają uszczerbku na skutek działań państwa o nazwie USA.
To już trzeba zatracić obiektywizm aby o "podsłuchiwanie" i "podglądanie" podejrzewać stronę z której nigdy dotąd nie nadeszło niebezpieczeństwo zaś udawać że nie było tych wszystkich głośnych skandali związanych z działalnością amerykańskich służb.
Lotna być może liczy na to że skoro "polskie media" skromnie o tym informowały to wiedza o tym jest niewielka.Jednak radzę uwzględnić że przynajmniej część spośród nas w pełni wykorzystuje szansę dostępu do informacji.Dlatego nie należy już karmić nas perorami o "wolności prasy","prawach człowieka","demokracji" i innych pierdołach.My wiemy jak to w praktyce wygląda.Wiemy również kto najczęściej i najbardziej bezceremonialnie niszczy te "cenności".
Dla ułatwienia dodam że nie są to Chiny.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  

© niepodległy.pl 2019-2021   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑